Co jsou amulety?Co jsou amulety?

Pokud vás zajímá fascinující svět amuletů, jejich historie, význam a symbolismus, tento článek je přesně pro vás.


Amulety ve tvaru modrého zlého oka Nazar

Amulety jsou odvěké, mystické předměty, o kterých se předpokládá, že mají moc chránit své nositele před újmou, odvracet zlo, přinášet štěstí nebo nabízet specifické výhody. Tyto malé, často ozdobné, předměty jsou trvalou součástí různých kultur, přesahující hranice a čas. V našem článku se ponoříme do fascinující historie amuletů včetně popisů některých nejznámějších z nich. Podíváme se také na rozdíly mezi amulety a talismany, prozkoumáme jejich význam v různých kulturách a odhalíme o nich několik zajímavých informací. 


Historie

Amulety mají rozsáhlou a bohatou historii, která trvá tisíciletí. Jejich kořeny lze hledat ve starověkých civilizacích, kde byla hluboce zakořeněna víra v ochranné a prospěšné vlastnosti těchto malých předmětů. Jeden z nejstarších amuletů, šestipaprskové kolo o průměru zhruba 2 cm, zelené od koroze, bylo nalezeno na území dnešního Pákistánu a má neuvěřitelných 6000 let.


Egyptská malba na zdi zobrazující Horuse dávajícího amulet Ankh faraónovi

Starověký Egypt

Staří Egypťané patří k průkopníkům výroby a nošení amuletů. Jejich amulety byly často zhotoveny z materiálů, jako zlato, stříbro a drahé kameny a věřilo se, že chrání nositele před zlými duchy a přinášejí štěstí. Věřili také, že tyto předměty jsou klíčem k ochraně života a doprovázejí duše posmrtným životem.

Vzpomeňme například Ankh, jeden z nejznámějších druhů egyptských amuletů ve tvaru kříže se smyčkou na vrchu, který znamená život. Přestože je velmi známým a populárním amuletem dodnes, je překvapivé, že patří k možná nejvzácnějším ze všech. Ankh totiž nikdy nenajdete ve vykopávkách. Častokrát vidíme bohy namalované na chrámech, jak je drží a dotýkají se jím faraona, čímž mu dávají život. Jejich absence z hrobek tedy může znamenat, že se mohlo jednat o něco určené výhradně bohům.

Socha skarabea v Karnaku

Dalším velmi častým typem amuletu byla vyřezávaná soška brouka skarabea. Slovo pro brouka byla slovní hříčka, ve staré egyptštině se vyslovovalo „kheper“, což znamenalo dvě věci – „brouk“, ale i „existovat“. Pokud jste tedy nosili na krku brouka, existovali jste. Byl tedy jakýmsi amuletem pro pokračující existenci.


Amulety ve tvaru ruky Hamsa

Blízký východ a Severní Afrika

V kulturách Blízkého východu a severní Afriky hrály důležitou roli amulety jako Hamsa a Zlé oko (Nazar).

 

Hamsa má podobu ruky se třemi rozšířenými prsty uprostřed a dvěma palci na obou stranách. Číslo pět, reprezentované pěti prsty, má v těchto kulturách symbolický význam. Hamsa je uctívána jako symbol ochrany před zlým okem a negativními vlivy. Věří se, že odvrací škody a přináší požehnání svému nositeli.

Amulety ve tvaru modrého oka Nazar

Koncept zlého oka existuje ve více kulturách. Předpokládá se, že Zlé oko je schopno způsobit jakýkoli druh neštěstí, nemoci nebo dokonce i špatné počasí. Modro-bílý amulet Zlého oka, známý jako „Nazar“, je rozšířen zejména v řeckých, tureckých a italských tradicích. Připomíná zářivé oko a nosí se na ochranu před zlomyslnými pohledy. Jeho podmanivý design z něj činí výrazný a snadno rozpoznatelný amulet.


Čínské amulety

Čínská kultura zahrnuje amulety v různých formách. Mezi jeden z nejčastějších čínských amuletů patří Pi Xiu. Je to čínský mýtický hybridní tvor. Pi Xiu jsou považováni za mocné ochránce duší mrtvých a připomínají silné okřídlené lvy. Věří se například, že amulet Pi Xiu, přitahuje bohatství a štěstí. Tyto amulety jsou často vyrobeny z materiálů, jako je nefrit, kámen vysoce ceněný pro své ochranné vlastnosti.

Amulet okřídleného lva Pi Xiu jako soška a náramek


Amulety Severní Ameriky

Indiánská kultura má svou vlastní řadu ochranných amuletů. Nejvíce známé jsou lapače snů. Předpokládá se, že lapač snů, kruhový objekt zdobený peřím a korálky, filtruje negativní sny a zároveň umožňuje, aby dobré sny prošly a vstoupily do mysli spícího člověka.

Lapač snů


Vikingové

Ani severská kultura Vikingů nezaostávala. Častým amuletem byly přívěsky vyrobeny ze stříbra nebo bronzu ve tvaru Thorova kladiva, Mjolnir. Ve vikingské kultuře byl oblíbeným symbolem síly a ochrany a nosili ho muži i ženy jako talisman proti zlým duchům. Věřilo se také, že Mjolnir představuje Thorovu moc žehnat a zasvěcovat a byl symbolem loajality k bohu hromu.

Vikingské kladivo Mjolnir


Řekové

Kromě některých již zmíněných amuletů, v řecké kultuře se mnohokrát setkáváme s falickými amulety. Tyto amulety byly vyrobeny z různých materiálů včetně bronzu a kostí a měly tvar mužského přirození. Staří řečtí muži ho nosili jako symbol plodnosti a mužnosti a věřilo se, že nabízí ochranu před špatným okem. Falický amulet byl spojován i s bohem Dionýzem, který byl bohem vína, plodnosti a extáze.


Římané

Římané mnohokrát nosili amulety ve formě šperků. Například prsteny se zde běžně nosily jako amulety a byly vyrobeny ze zlata nebo stříbra a na drahokamu měly vyřezávaný obraz, známý také jako hlubotisk. Často ho nosili římští muži jako symbol moci a postavení a obraz na prstenu často zobrazoval mytologickou postavu nebo symbol spojený s římskou kulturou. Prsten byl také symbolem věrnosti majitele k sociální skupině nebo politické příslušnosti a často se používal jako pečeť k ověření důležitých dokumentů.

 

Římské starověké prsteny


Amulet vs. talisman: Jaký je v nich rozdíl?

Amulety a talismany jsou pojmy, které se často používají zaměnitelně, ale existuje mezi nimi malý rozdíl.

Na amulety se obvykle dívá jako na pasivní předměty, jejichž primárním účelem je chránit nositele před negativními silami, odhánět zlo nebo poskytovat všeobecnou obranu. Amulety se často nosí jako šperky a doplňky, ale mohou mít také podobu předmětů v domácnosti.

Věří se, že talismany, na rozdíl od amuletů, mají aktivní sílu přinášet specifické výhody, jako je láska, bohatství, úspěch nebo vyléčení z nemocí. Jsou záměrně vytvořeny tak, aby projevovaly konkrétní touhy. Například talisman může být použit k přilákání lásky nebo finanční prosperity.

Amulety mají často defenzivnější úlohu, zatímco talismany se přiklánějí k proaktivní nebo přitahující funkci.


Zajímavosti o amuletech

Amulety nejsou jen předmětem víry a ochrany; mají také mnoho dalších zajímavých a méně známých aspektů. Podívejme se na některé z nich.

Na materiálech záleží

V mnoha kulturách je výběr materiálů pro amulety rozhodující. Často se používají drahé kameny a kovy, jako je zlato a stříbro, neboť se věří, že zvyšují sílu amuletu. Například zlato se v mnoha kulturách pojí s ochranou a vitalitou.

Nejsou to jen šperky

I když se amulety často nosí jako šperky, nebylo tomu tak vždycky. První amulety mívaly různé podoby, včetně malých předmětů, sošek, ozdob na oděvech, a dokonce i tetování.

Amulety však byly často vytvářeny se složitým designem a řemeslným zpracováním, díky čemuž už nebyly jen funkční, ale také krásné. Šperky, které se pak staly symboly postavení a moci, nosili vládci a vysoce postavení úředníci často jako znak své autority a způsob, jak ukázat své spojení s bohy.


Egyptské mumie a amulety

Amulety hrály důležitou roli ve staroegyptských pohřebních praktikách. Byly umístěny mezi obvazy mumií, aby zajistily bezpečný přechod do posmrtného života. Každý amulet měl specifickou ochrannou funkci, která zajišťovala zesnulému bezproblémovou cestu do dalšího světa.

Egyptské mumie a sarkofág

Ochrana ve formě tetování

V mnoha kulturách sloužily jako amulety i tetování. Ochranné symboly jsou v těchto případech vytištěny na kůži, aby poskytovaly stálý štít proti negativním silám.

Amulety v oblečení

Amulety bývají mnohdy všity do oděvů pro zvýšení ochrany. Tato praxe se vyskytuje v kulturách po celém světě. Amulety tak poskytují diskrétní, ale stálou ochranu.

Ochrana domácnosti

V některých kulturách jsou amulety umístěny v domech či bytech pro ochranu celé domácnosti. Často jsou umístěny u vchodů, aby odvrátily negativní energie a chránily před poškozením.

Amulety jsou již po staletí neochvějnými symboly ochrany, bohatství a kulturního významu. Jejich historie nám dokazuje trvalou lidskou víru v sílu těchto malých, často okrasných předmětů. Od starověkého Egypta až po moderní šperky jsou amulety nadále uctívány a opatrovány, přičemž každý z nich nese jedinečný příběh a účel. Ať už je to složitá krása Hamsa, pronikavý pohled Zlého oka nebo nadčasová přitažlivost Pi Xiu, amulety slouží jako hmatatelné spojení s naším trvalým úsilím o ochranu a blaho ve složitém a neustále se měnícím světě.


09.02.2024


Další články