Etický kodex zlatnictví iZlato24.cz


Každodenní zdokonalování, náš společný úspěch, nové poznatky a informace, které se týkají našeho zlatnictví, tvoří naši práci, v neposlední řade i zábava a úsměv, které jsou naše hnací motory.​

Jako zaměstnanci internetového obchodu iZlato24.cz máme povinnost jednat zodpovědně jako fungující kolektiv vůči sobě, našim kolegům, stálým a novým zákazníkům, obchodním partnerům a různým institucím, se kterými přicházíme do styku a navzájem spolupracujeme.

Lidé si projdou i zkouškami života, které jsou pro ně těžké. V některých případech nám ulehčí naše rozhodování etický kodex, který platí i pro všechny zaměstnance zlatnictví iZlato24.cz.

Dodržení etického kodexu je našim cílem, který nás posouvá vpřed nejen v práci, ale i v našem životě.

Zlaté náhrdelníky

1. O nás, pro Vás

Jsme internetový obchod, který své kroky neustále zdokonaluje. Doručili jsme již mnoho zásilek a přijali kladné zpětné vazby, které naši práci zpříjemňují a zdokonalují nás. Naše práce je stejná jako každá jiná, nejsme jen internetový obchod, jsme hlavně lidé. Vaše objednávky rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům a přáním. U nás v internetovém obchodě jsme si všichni rovni, proto pracujeme bez rozdílu se všemi lidmi, kteří s námi přicházejí do styku. Denně jsou naše kroky vedeny jinými lidmi, novými zákazníky, obchodními partnery, novými zaměstnanci. Naše chování je stejné vůči všem lidem. Každý člověk je pro nás tím, koho si nesmírně vážíme. I naše konkurence patří mezi tuto skupinu lidí. Náš etický kodex se týká všech lidí, platí pro každého stejně, protože má stanovený cíl, který se musí dodržovat, aby nám usnadnil naši práci nejen v našem internetovém obchodě, ale i v našem životě..

2. Kdo ho musí dodržovat?

Odpověď je jednoduchá a jasná. Platí pro všechny zaměstnance internetového obchodu iZlato24.cz. Nejen pro stálé zaměstnance, ale i naše spolupracovníky, obchodní partnery a zaměstnance, kteří pro nás pracují na dálku. Tedy pro všechny, kteří jsou i malou součástí našeho internetového obchodu a našeho kolektivu.

 

3. Pokud Ti není něco jasné, zeptej se

Zde platí staré známé: „Kdo se ptá, je hlupákem na pět minut, kdo se nezeptá, je hlupákem celý svůj život.“ Touto větou by se dalo říct, že pokud něčemu z našeho etického kodexu nerozumíš, nebo Ti není jasné, je třeba si o tom promluvit s vyšším nadřízeným, nebo se zeptat kompetentní osoby, která se vyzná v této problematice a spolehlivě Ti poradí. Pokud někdo poruší náš etický kodex, nebo má podezření, že jiný zaměstnanec zpochybnil tato stanovená kritéria, je třeba to ohlásit a včas řešit.

 

4. Každý zaměstnanec musí být loajální

Budeme se vyhýbat všem situacím, které mohou způsobit konflikt a vzniklé konfliktní situace řešit s trpělivostí a chladnou hlavou. V internetovém obchodě pracuje mnoho zaměstnanců, kterým musí nadřízený věřit, jinak by spolupráce nemohla fungovat. Je důležité, aby se nadřízený mohl vzdálit např. na služební cestu a nechat vedení na svých zaměstnancích. Zde se zdůrazňuje hlavně věrnost vůči všem zaměstnancům. Aby zaměstnanec nevyužil situaci a výhody e-shopu nezneužil pro sebe, nebo svého blízkého. Pokud se tak stane, je třeba to nahlásit a přiznat se. Nezneužívat své vyšší postavení v e-shopu a chovat se čestně, vytrvale v každé chvíli, chovat se tak, aby si každý člověk uvědomoval, že to nejdůležitější má v sobě - svědomí.

 

5. Návod k jeho použití

Etický kodex je závazný. Pokud je něco porušeno, nebo vznikne konflikt a jiný zaměstnanec, který o tom ví a neinformuje kompetentního, je také spoluviník. Pokud se vyskytne problém, je lepší ho řešit včas, bude to mít menší dopad na danou situaci. Zaměstnanci internetového zlatnictví pracují různě, v různých prostředích a místech, ale tento etický kodex se týká i jich. Znamená to, že je třeba jej dodržovat vždy a všude, nezneužívat své vyšší postavení v internetovém obchodě, chovat se spravedlivě dle podmínek tohoto etického kodexu. Kdo je povinen jej dodržovat? Opakovaná věta: „My všichni.“ V internetovém obchodě jsme si všichni rovni. Tato věta je stanoviskem pro etický kodex internetového obchodu iZlato24.cz. Neexistuje výjimka, která by měla výhody. Jsme rovnocenní.

6. Být poctivý se vyplatí

Není to jen spokojený spánek, ale i čisté svědomí. Dodržování etického kodexu pomáhá, abychom fungovali plnohodnotně a bez nějakých rizik. Dopomůže nám to k lepšímu fungování našeho kolektivu a celkovému vedení naší firmy, která je pro nás živobytím. To platí i pro naše zákazníky. Pokud budeme poctiví vůči sobě samým, tak i oni pocítí, že náš internetový obchod funguje tak, jak má.

7. Jak se chovat ve firmě

Ve firmě je důležité, aby se zaměstnanci vůči sobě chovali poctivě, skromně, otevřeně a s respektem vůči všem. Laicky řečeno: „Buď stále férový.“ Pokud se tímto krédem budou řídit všichni, vyhneme se tak konfliktům, které mohou vzniknout. Být nečestný se jak v životě, tak i v našem e-shopu nevyplácí.

8. Diskriminace (takové slovo u nás neznáme)

Bez ohledu na naši funkci a postavení se budeme chovat vůči všem lidem čestně a uctivě. Každého člověka si vážíme. V našem e-shopu má možnost zaměstnání, nebo nakupování každý, úplně každý bez ohledu na jeho barvu pleti, sexuální orientaci, náboženství a postavení ve společnosti. Jsme rovnocenní. Zde platí: Nikdy neútočit slovem, ani fyzickým násilím. Něco takového je nepřípustné. Chovat se ke každému zákazníkovi stejně s možností uplatnění jeho výhod a akcí.

 

9. Dodržování všech sociálních norem, které se vyžadují

Respektování sociálních norem je pro nás priorita. Společnost tvoří lidé, kteří nás obklopují. Pokud se budeme chovat tak, jak vyžaduje společnost, projeví se to na našem fungování, které bude plnohodnotné, a naše práce bude mít stanovený cíl, který bude dodržován, a naše čestná práce se nám odvděčí.

10. Buď vždy čestný

Čestnost je vlastnost, která se odrazí nejen v našem e-shopu, ale i v našem životě. Buď čestný nejen v práci, ale i ve svém životě a věř, že budeš šťastný. Zneužití informací je trestný čin. I po ukončení pracovní smlouvy se zaměstnavatelem je nutné zachovat důvěrnost informací. Naši současní i bývalí zaměstnanci ani po ukončení spolupráce s námi nesmí zneuživat informace, které jim byly poskytnuty.

11. Neposkytnete osobní údaje našich zákazníků, zaměstnanců

Poskytování privilegií bez souhlasu nadřízeného je zakázáno. Pokud je nějaký zákazník nebo obchodní partner, který si zaslouží nějakou extra výhodu, je třeba se zeptat nadřízeného, nebo kompetentního, který tuto situaci může odsouhlasit. Poskytování úplatku může mít vážné následky. V našem e-shopu je to nepřípustné a může to vést až k závažným problémům. Pokud druhá strana chce poskytnout nějaký dar a pokud je to v souladu s etickým kodexem, tak dar můžeme přijmout, aby se to nepovažovalo za urážku osoby, která nám dárek, slevu daruje.

12. Poskytování výhod a uplácení

Poskytování privilegií bez souhlasu nadřízeného je zakázáno. Pokud je nějaký zákazník nebo obchodní partner, který si zaslouží nějakou extra výhodu, je třeba se zeptat nadřízeného, nebo kompetentního, který tuto situaci může odsouhlasit. Poskytování úplatku může mít vážné následky. V našem e-shopu je to nepřípustné a může to vést až k závažným problémům. Pokud druhá strana chce poskytnout nějaký dar a pokud je to v souladu s etickým kodexem, tak dar můžeme přijmout, aby se to nepovažovalo za urážku osoby, která nám dárek, slevu daruje.

13. Princip našeho e-shopu

Naším principem v e-shopu je prvotní radost z nákupu a pozitivní vyjádření z přijaté objednávky. Kvalita šperků, urgentní odesílání a plnění individuálních požadavků našich zákazníků je pro nás prioritou. Neustále připravujeme pro zákazníky iZlato24 různé akce a výhody, aby jim nákup u nás udělal neskutečnou radost a zůstal i dobrý pocit.

14. Naší povinností je

Zlatnictví iZlato24.cz může svou odpovědnost převzít pouze tehdy, když všichni zaměstnanci budou dodržovat celý etický kodex a všechny normy, které do něj spadají. Pokud jednají v utajení a zamlčují pravdu o porušení stanoveného kodexu, budou muset nést odpovědnost sami za sebe a svůj čin. 

15. Slušnost káže

- Příjemně oslovovat a komunikovat s našimi stálými nebo novými zákazníky.

- Pravidelně odesílat zpětnou vazbu. - Poslat informační e-mail o objednávce.

- Podat nadřízenému hlášení - pokud se vyskytne nějaký závažný problém (jsme také jen lidé).

- Příjemně spolupracovat s druhou stranou, aby se k nám opět vrátila. - Brát každého člověka rovnocenně.

16. Veřejné údaje o našem e-shopu

Respektovat naše povolání, naše zásady, určená pravidla naším nadřízeným a vytvořit příjemný kolektiv, který je hodný možnosti spolupráce s kýmkoliv. Všechny informace, které jsou dostupné pro veřejnost, musí být pravdivé. Všechny výhody a akce musí byt dodrženy. Pokud se vyskytne problém ze strany zákazníka, nebo zaměstnance, je třeba to vyřešit na základě kompenzace a omluvy, pokud to situace vyžaduje. I my se můžeme zmýlit. Každá kritika, nebo špatná zkušenost, nás učí být ještě lepšími.

17. Zákazník a jeho soukromí

Každý zaměstnanec musí respektovat soukromí a ochranu osobních údajů zákazníků a stran, s nimiž spolupracujeme a žádají si utajení svého soukromí. Neposkytovat osobní údaje třetí osobě bez udání vážného důvodu, pokud to situace vyžaduje, kontaktovat zákazníka, že k takové situaci došlo.

18. Zaměstnanecké povinnosti se musí dodržovat

Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance, kteří pracují v e-shopu. Týká se i externích spolupracovníků, kteří s námi spolupracují. Tento kodex musí dodržovat i zaměstnanec, který se nachází v jiné zemi. Pokud bude porušena nějaká část kodexu, zaměstnanec je povinen nahlásit nerespektování svému zaměstnavateli. Pokud má zaměstnanec rozumný důvod, může kontaktovat jiného pracovníka e-shopu, který je na vyřešení konkrétního problému kompetentní. V krajním případě, kdy neexistuje jiná možnost, může zaměstnanec kontaktovat kteréhokoli zaměstnance v e-shopu a podat mu hlášení, ale i přes takové situace bude nutno řešit důsledky s nejvyšším nadřízeným, který si vyhrazuje plné právo na takové situace. Oznámení může být anonymní, ale větší důraz se klade na sdělení s názvem udavatele, který se chce k dané situaci vyjádřit a korektně ji řešit. Pokud někdo učiní oznámení v dobré víře pro e-shop, v tomto případě se nebudou vůči jeho osobě vyvozovat důsledky. Pokud půjde o závažnou situaci, všechno se svědomitě vyšetří.

19. Každý omyl ponese následky

Pokud některý zaměstnanec (to platí pro všechny stejně) poruší tento stanovený kodex, bude sankcionovaný svým nadřízeným. Vše závisí na závažnosti problému a konkrétní situaci, která se bude řešit.

20. Neustálá kontrola našeho kodexu přináší ovoce

Ředitel bude dohlížet na chování zaměstnanců v souladu s požadavky Etického kodexu, určeného pro internetový obchod iZlato24.cz.