Pojmy v zlatnictví


4 A B C Č D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z Všechny

4C

Základy k hodnocení diamantů. První C jako cut nebo brus, druhé C znamená color tedy barvu, třetí C je carat, karát jednotka hmotnosti kamene a znamená 0,2 gramu a poslední C je clarity, tedy čistota.

Alrosa

Ruská společnost vlastnící důl Jubilee s ověřenými zásobami diamantů na dalších 50 let.

Argyle

Je největší diamantový důl na světě, ležící v severozápadní Austrálii. Jediný významný zdroj růžových diamantů na světě. Celková těžba všech surových diamantů v tomto dole přesáhla 675 milionů karátů. Zásoby jsou dalších několik stovek milionů karátů.

Asterismus

Je efekt čtyř až šesti, případně vícecípé hvězdy na muglově broušeném kameni, způsobený odrazem světla od vláknitých nebo rutilových inkluzí.

Avanturizace

Jsou barevné třpytící se odrazy od malých plátkovitých nebo šupinkových inkluzí hematitu, fuchsitu nebo jiných minerálů.

Baht bars

Zlatá cihla standardní ryzosti 965/1000 a hmotnosti 152,44 gramu. Vyrábějí a prodávají se v Thajsku. Celková roční produkce dosahuje několik tun. Použitá ryzost má náklady v minulosti, kde výrobní postupy neumožňovaly použití výšší čistotu kovu. V současnosti je jedna výjimka a to jsou 10 bahtové cihly.

Bodová velikost

Je velikost průměru malého kulatého kalibrovaného kamene ve vztahu k jeho karátové váze, měří se v bodech karátu (1 karát se dělí na 100 bodů)

Brilance

Je schopnost drahého kamene odrážet světlo, zářivost

Briliant

Je šperkový výbrus obyčejně kulatého tvaru s trojúhelníkově fazerovým vrchem i spodkem kamene. Tento druh brusu patří mezi nejžádanější.

Briliantový brus

Je ideální brus s matematicky spočítanými proporcemi, který byl navržen tak, aby co nejlépe využil brilance a disperze diamantu.

Brioleta

Je fazetovaný drahý kámen s tvarem trojrozměrné kapky, často s vyvrtanou dírkou.

Brus

Je také výbrus, tvarování drahého kamene obrušováním a leštěním a konečný výsledek této činosti je tvar šperkové kamene.

Chi bars

Zlaté cihly určené výhradně pro Vietnam. První certifikovanou rafinerií, která vyráběla cihly pro tuto zem byla švýcarská Pamp.

Čočkovec

Je nižší typ hladkého brusu drahého kamene bez fazet, s plochou nebo mírně klenutou podstavou.

Dekorativní cihly

Zlaté cihly s grafickou úpravou zadní strany. Tato technologie je poměrně nová, poprvé se objevila kolem roku 1980. Nejčastěji se můžeme setkat s těmito cihlami v Německu, Švýcarsku a Brazílii.

Diamant

Je nejtvrdší známý přírodní minerál. Vzniká v zemské kůře během vysokých teplot a tlaků a na Mohsově stupnici má tvrdost 10, je například 140x tvrdší než korund. Nejčastěji se využívá v šperkařství, velmi často je broušený do kulatého tvaru briliantu.

Difuze

Je metoda zušlechťování drahých kamenů, při níž se kameny dlouhodobě zahřívají na vysokou teplotu za přítomnosti chemických látek. Difuzí se trvale změní zabarvení povrchu kamene, přesto hmota uvnitř zůstává beze změn.

Disperze

Je lámání bílého slunečního světla od druhových barev spektra při přechodu drahým kamenem, oheň.

Elektroform

Je povrchová úprava šperků, v pricipu jde o duté nebo foukaný zboží, povrch je upraven do syté zlaté až mincovní barvy. Vzhledově může být vyleštěn do hladka nebo pomocí speciální technologie upravený na vzhled poškrábání. V principu jde o stejnou metodu jako je například "stone washed".

Fancy

Je neobyčejně, mimořádně nebo zvláštně výrazně tvarovaný nebo zabarvený drahý kámen například barevný diamant, nebo dvojitá perla.

Fazety/fazetace

Je vybroušený povrch drahého kamene do malých odrazných plošek.

Fluorescence

Je jeden typ luminiscenčních jevů, kdy drahý kámen v ultrafialovém světle vysílá paprsky viditelného světla. Vzniká excitací atomu v drahém kameni při dopadu energetických paprsků UV záření.

Foukaný šperk

Je výrobek, který je dutý. Běžně foukané výrobky dosahují vzhledově většího objemu než by se dalo vzhledem k jeho váze očekávat.

Granulace

Je vytvoření a aplikace maličkých kuliček zlata nebo stříbra na povrch kovu jako způsob dekorace.

Habitus

Je vzhled daného minerálu, který je výrazně či málo krystalický, vláknitý, jehlicovitý atd.

Hlava prstenu

Je výrazná vystupující část obroučky prstenu, která je po nasazení na prst umístěna na hřbetu prstů, obsahuje drahé kameny uchycené do některých typů zasazení.

Hologram bars

Zlaté cihly s hologramem poprvé vyrobila švýcarská rafinerie Pamp v roce 1990. Tento druh cihel je nejoblíbenější na středním východě.

Hustota

Je poměr hmotnosti určitého objemu minerálu a hmotnosti stejného objemu vody. Také specifická hmotnost vyjadřovaná v gramech na krychlový centimetr.

Iluzivní zasazení

Je zasazení konstruované tak, aby opticky zvětšovalo objem diamantu tím, že se kolem něj vytvoří paprskový, zlatý nebo platinový disk.

Inkluze

Jsou pevné, kapalné nebo plynné částice cizí látky uzavřené v hmotě drahého kamene, které pomáhají identifikovat minerální druh, dosvědčují pravost kamene a svědčí o lokalitě nálezu.

Investiční diamant

Je samostatný kámen v zapečetěném pouzdře, nebo zatavený ve fólii. Součástí je certifikát o druhu, výbrusu, velikosti a původu.

Iradiace

Je metoda zušlechťování drahých kamenů ozařováním, při něm se mění nebo zesiluje zabarvení kamene. Ne vždy jsou účinky iradiace trvalé.

Irizace

Je duhová barvohra vyvolaná odrazem světla od struktur uvnitř hmoty drahého kamene, při níž se bílé světlo rozkládá na duhové barvy spektra.

Kámen mudrců (lapis philosophorum)

Teoreticky má schopnost zdokonalovat neušlechtilé kovy. Aristoteles toto popsal ve své Přírodní filozofii. Základní látka se rozloží na nejjemnější částice a pomocí alchymistických pochodů bude dokončena do dokonalosti a následovně znovu bude složena a výsledkem je kámen mudrců. Působením menšího množství kamene mudrců na obyčejný kov, například olovo, dojde k přeměně obecného, nedokonalého kovu na kov dokonalý tedy na zlato.

Karát

Je jednotka váhy používaná v mezinárodním obchodě s drahými kameny. Jeden karát představuje 0,2053 gramu. Stejné je označení ryzosti zlaté slitiny. Čisté zlato má 24 karátů (1000/1000), například 18 karátové zlato má 18 dílů zlata a 6 dílů jiných kovů. (750/1000).

Kárečko

Je způsob zasazení do mohutné obruby stejně vysoké jako drahý kámen a naklepáním protažené přes okraj kamene, které chrání drahokam před poškozením.

Kilo bars

Zlatá cihla s váhou 1kg, nejběžnější obchodovatelná cihla na světě. Vyrábí se ve dvou verzích, tradiční verze má tvar cihly a mezinárodní verze je podobná nízkému protáhlému plátu.

Koban bars

Zlatou cihlu vyrábí v Japonsku společnost Tokuriki Honten od počátku 60 let. Cihly jsou oválného tvaru, podobné tradičním mincím používaným v Japonsku mezi 16. a 19. stoletím, kdy se během měnové reformy v roce 1601 dostaly do oběhu zlaté mince Koban. Hmotnostní rozpětí je mezi 5 a 50 gramy a ryzost například 568/1000.

Koleta

Je spodní ploška starožitného briliantového výbrusu, která zakončuje spodek kamene. V moderním briliantovém výbrusu bývá místo kolety špička.

Korunka

Je horní část fazetového kamene, která se nachází nad rundistou.

Krapnové zasazení

Je uchycení kamene do čtyř nebo šesti kovových úchytů, které drží vnější okraj fazetového kamene.

Krvavé diamanty

Jsou kameny, které se těží ve válečných oblastech a dost často slouží k financování těchto konfliktů. Oficiální údaje hovoří o 1%, neoficiální čísla minimálně o 10% podílu na celkové produkcí diamantů na světě.

Labradorizace

Je mnohobarevný třpytivý, světelný jev podobný irizácii, který vzniká odrazem světla od vnitřních struktur labradoritu.

LBMA

Je asociace vybraných obchodníků se zlatými zlatinami. V současnosti má 57 členů, z toho 10 členů má status tvůrce trhu - market maker, například Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank a Barclays Bank PLC.

Lesk

Je schopnost povrchu drahého kamene odrážet paprsky světla. Nejvyšší lesk má diamant.

Libor

London Interbank Offered Rate - londýnská mezibankovní nabídková sazba. Úroková sazba, za kterou si britské banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

Lom

Je nepravidelný povrch, který vznikne, když se kámen úderem rozlomí na dvě části.

Lučavka královská

Jediná látka, která má schopnost rozpustit zlato, je to směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné.

Matrix

Je matečná hornina, která v přírodě obklopuje surový drahý kámen.

Mohsova stupnice tvrdosti

V běžné praxi se používá stupniva tvrdosti sestavena v roce 1822 německým geologem Friedrichem Mohsem. Stupnice je orintační. Označuje schopnost kamene rýt a být ryt jinými materiály, v podstatě je to odpor tělesa prosti vnikání jiného. Tabulka tvrdosti obsahuje referenční nerosty v pořadí jedna až deset. Rozdíly mezi sousedy v tabulce nejsou stejné, nejbližší rozdíl je mezi 4 a 5, 6 a 7. Diamant je 140x tvrdší než korund. Diamantem jsme schopeni udělat vryp do jakéhokoliv kamene a naopak samotný diamant je odolný vůči všem ostatním.

1. Mastek
2. Sádrovec (kamenná sůl)
3. Vápenec (kalcit)
4. Fluorit
5. Apatit
6. Živec
7. Křemen
8. Topas
9. Korund
10. Diamant

Mugle

Je typ opracování drahého kamene do hladce - klenutého povrchu bez fazet.

Nefertiti

Nefertiti (1381-1344 př. Kr.), celým jménem Nefernefruaton Nefertiti byla egyptská královna a manželka Achnatona. Její jméno se stalo synonymem krásy. Dnes je proslulá hlavně díky krásné tváři (busta) a nezvykle jemným rysům, které byly v konstrastu s rysy jejího manžela krále Achnatona.

Neviditelné zasazení do plochy

Je zasazení, při kterém drahý kámen leží celý ponořený v lůžku, do kterého byl vsazen a je uchycen zaklepáním kovu přes vnější hranu kamene.

Nitková technika

Je způsob zasazení, při kterém jsou malé, kulaté kabošony položené těsně vedle sebe a uchycené pomocí skřipců, které se rozklepou jako nitky.

Odlévání do ztraceného vosku

Je metoda, při které se trojrozměrná struktura vymodelovaná z vosku do žádané podoby obalí jednolitou formou a postupným zahříváním se vosk roztaví a vyteče. Do vzniklé dutiny se nalije roztavený kov.

Opalizace

Je mléčně modravý, bílý efekt způsobený rozptylem krátkovlnného světla, odražený od drobných částeček uvnitř drahého kamene.

Patina

Je povrch kovu zbarvený rekací s chemickými látkami.

Pavé

Je typ zasazení, při němž je větší počet drobných drahých kamenů zasazených těsně vedle sebe zrnkovou technikou.

Pavilón

Je spodní část fazetování kamene, od rundisty směrem dolů.

Pennyweight

DWT je všeobecně nejznámější zkratka pro pennyweight, když D znamená, že jednotka byla používána ve Velké Británii a Irsku před zavedením desetinové soustavy, zatím PWT nebo alternativa pw je méně známá a používaná.

Pilování

Je řetízkovina pilovaného vzhledu, hrany jsou ručně nebo strojem zbroušeny, v případě použití plného materiálu patří mezi absolutně nejpevnější.

Pleochroismus

Popisuje jev, kdy se drahý kámen při pohledu z různých stran jeví rozdílně zbarvený, přičemž můžeme vidět dvě až tři různé sytosti zabarvení nebo celé odlišné barvy.

Plný šperk

Je výrobek, který je vytvořen bez jakýchkoliv dutých částí. Obecně mají tyto šperky větší odolnost.

Premium

Je přirážka, kterou zaplatí kupující nad aktuální cenou zlata. Tato přirážka obsahuje mimo jiné náklady výrobce, dopravu, poplatky za směnu, marži prodejce. Běžně se pohybuje v rozmezí 5 - 8% pro standardní obchody a může dosáhnout 50 - 80% u malých objemů, jako jsou slitiny malých hmotností.

Přístavky

Je vertikální část uchycení drahého kamene v prstenu při krapnovém nebo korunkovém zasazení. Konce přístavku krapny jsou ohnuté a přiléhají k povrchu drahokamu.

Rainbow bars

Zlaté cihly s ryzostí 750/1000 přišly na trh díky japonské společnosti mitschubishi. Ve výrobě se používá zlato různé ryzosti, aby se dosáhlo popisovaného duhového efektu. Poprvé se tato zvláštnost mezi zlatými cihlami dostala na trh v roce 1993.

Refrakce

Je ohyb světla při přechodu z jednoho optického prostředí vzduchu, do jiného drahého kamene.

Retikulace

Je technika postupného zahřívání kovu až na takovou teplotu, při které dojde k zvrásnění povrchu do typicky dekorativní textury.

Rovina štěpení

Rovina, podle níž se může krystal rozštěpit. Některé minerály se snadno štěpí (dokonalá štěpnost), jiné v žádném případě (slabá štěpnost).

Ruta

Je diamantový výbrus používaný od počátku 17. století, má plochou podstavu a fazetovou korunku. Často byla podkládána fólií.

Smaragdový výbrus

Je protáhlý, osmihranný výbrus drahého kamene, jeho vrchní a spodní fazety mají tvar lichoběžníku.

Smíšený výbrus

Je šperkový výbrus, který kombinuje trojúhelníkové a lichoběžníkové fazety.

Tabulka

Je vrchní ploška završující korunku kamene, největší ze všech fazet.

Tael bars

Zlatá cihla o hmotnosti 374 gramů a ryzosti 999/1000, nejběžněji obchodovaná v Číně, Taiwanu a Honkongu. Běžně se vyrábí ve třech různých tvarech, Boad bars, Biscuit bars a doughnut bars a v pěti různých hmotnostech:

0,5 999/1000 18,715
1 999/1000 37,429
2 999/1000 74,858
5 999/1000 187,145

Tavení

Je spojování kovů celoplošným zahřátím na teplotu tání dřív než bodově pomocí pájky. Povrch dvou plátků kovu se roztaví a plátky se spojí do jednoho.

Tavení za přítomnosti tavidla

Je metoda výroby syntetických drahých kamenů, při které se práškové složky taví za přítomnosti látky snižující její teplotu tání, tavidla, za vysoké teploty a po dobu několika měsíců. Takto se vyrábějí naříklad rubíny či safíry.

Tepelná úprava

Je vypalování, běžný způsob ošetření drahých kamenů vysokou teplotou, při němž dochází ke zvýraznění barvy, nebo ke změně barevného odstínu, někdy také ke zlepšení čistoty kamene.

Tezabi bars

Zlaté cihly objevující se jedině v Pákistánu. Vyrábějí se v tisících malých dílen. Hmotnost, tvar a velikost není stanovena, ryzost by měla teoreticky dosáhnout 999/1000, ale běžně bývá menší, v závislosti na nabídce kovu pro výrobu. Nejčastěji se používá zlomkové zlato. Použitá technologie výroby se používá beze změn téměř 2000 let.

Total bars

Zlatá cihla s hmotností 116,64 gramů. Tyto cihly se nejčastěji prodávají v těchto zemích: Libanon
Sýrie
Írán
Irák
Saúdská Arábie
Spojené Arabské Emiráty
Kuvajt
Indie
Pákistán
Singapur

Triplet

Je kámen složený ze tří částí, z nichž jedna je tvořena pravým drahým kamenem a ostatní jsou například ze skla, fólie, syntetického nebo podřadného (méně kvalitního) kamene.

Trojská unce

Je tradiční jednotka hmotnosti zlata, platiny a ostatních drahých kovů a rovněž může být použita i pro drahokamy. V případě drahokamů je toto použití velmi neobvyklé. Název pochází z původního pojmenování podle hmotnosti jednotky používané ve středověku na trzích ve francouzském městě Troyes. V angličtině se používá Troy Weight nebo Troy Ounce. 1 trojská unce (oz) = 31,1034807 gramů
32,15 trojských uncí = 1 kilogram
32150 trojských uncí = 1 tuna
V americkém měřicím systému: 24 grains = 1 pennyweight
20 pennyweights = 1 unce (480 grains)
12 uncí = 1 libra (5760 grains)

Tutanchamon

Tutanchamon patří k nejznámějším faraonům. Způsobil to objev jeho hrobky v roce 1922 Howardem Carterem, která byla kompletní I s pohřební výbavou, která obsahovala legendární zlatou masku. Samotná mumie byla nalezena o tři roky později. Faraón Tutanchaton, jak se původně jmenoval, vládl v letech 1347-1339 před naším letopočtem v době velké slávy 18. Dynastie. Svým trůnovým jménem se jmenoval Nebcheprure. Na trůn se poprvé posadil jako devítiletý chlapec a po devíti letech vlády zemřel v osmnácti letech záhadnou smrtí. Princ Tutanchaton vyrůstal na královském dvoře v Achatatone, který byl vybudován jeho otcem. Jeho otec byl faraón Achnaton (Amenhotep IV.) a matka pravděpodobně Kija, Achnatonova druhá manželka. Nemůžeme vyloučit ani otcovství AmenothepaIII. Egyptologové stále vedou spory, kdo vlastně Tutanchamon byl.

Tvrdost

Jako tvrdost se označuje schopnost kamene odolávat vrypu a škrábání.

Utajené / drážkové zasazení

Druh zasazení, ve kterém řada těsně přiléhajících čtvercově nebo bagetově broušených kamenů spočívá ve vyhloubeném lůžku a je uchycena ze dvou stran.

Výbrus

Popisuje typ povrchové úpravy, buď hladký muglový nebo do některý z typů fazetových brusů a také celkový tvar a obrys opracovaného kamene.

Vytlačovaná textura

Vytištění dekorativní textury do zlatého nebo stříbrného plíšku přetažením zahřátého kovu přes válce bubnů s texturovaným povrchem.

Ying-Yang gold bars

Zlatá cihla ve tvaru Jin (Jing) a Jang tradičního čínského symbolu síly, které se navzájem doplňují. Jin (Jing) je ženského a Jang mužského pohlaví. Síly jsou na sobě závislé, podporují se a navzájem se mění. Například den a noc, teplo a zima, zlo a dobro a podobně. Standardní hmotnost této velmi netradiční cihly je 150 gramů. Cihly se vyráběly v letech 1993 až 2001 v japonské rafinérií Ishifuku Metal Industry Co. Ltd.

Zbarvení

Barva krystalu vyvolaná ne jeho hlavními složkami, ale nepatrnými příměsemi jiných chcemických prvků - nečistot.

Zlatá cihla

Za zlatou cihlu je považována slitina podle standardu LBMA (London Bullion Market Association). Minimální ryzost je 995/1000 ryzího zlata. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 350 trojských uncí (cca 10,90 kg) až 430 trojských uncí (cca 13,40 kg). Doporučené rozměry jsou: spodní strana 255x81 mm, horní strana 236x57 mm, výška 37 mm. Každá zlatá cihla je označena výrobním číslem, identifikační neboli odpovědností značky. Ryzostí např. 999,9 a rokem výroby, například 2009.

Zlatý certifikát

Při fyzickém držení investičního zlata je stejně možné si koupit tzv. zlatý certifikát. Jde o nástroj bez fyzického doručení zlata. Zlato není u kupujícího, ale místo toho vlastní podíl na skutečných zásobách specializovaných investičních fondů. V rámci EU jsou zlaté certifikáty podobně jako investiční zlato osvobozeny od 19% DPH.

Zlatý standard

Je základní pravidlo měnového systému, kde základním měřítkem je zlato. Měna, která je používána jako jednotka účtování (obchodování) je odvozena od váhy zlata, která se v ideální situací nemění. Při používání zlatého standardu je měna tvořena mincemi pochopitelně zlatými nebo běžnými bankovkami, u kterých emitent, tedy stát, zaručuje splatit jejich nominální hodnotu zlatem.

Zrnková technika

Způsob zasazení, kde je fazetový kámen uchycen drobnými zrnky kovu. Odrýpnutými a vytvarovanými do hladka pomocí speciálního nástroje.