Puncovní úřad

Posláním Puncovního úřadu, jakož orgánu státní správy na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů, je chránit oprávněné zájmy jak občanů, tak výrobců a obchodníků s drahými kovy.

Ve smyslu uvedeného ustanovení Puncovní úřad:

  • vede registr výrobců a obchodníků s drahými kovy
  • provádí puncovní kontrolu
  • provádí puncovní inspekci

 

Veškeré zlaté zboží podléhá kontrole Puncovního úřadu. To znamená, že všechno naše zlaté zboží před nabídkou prodeje prošlo kontrolou Puncovního úřadu. Zboží je puncováno puncovními značkami platnými u nás i v Evropské unii. Puncovní úřad má navíc možnost provést fiktivní nákupy za účelem ověření ryzosti zlata.

 

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální stránky Puncovního úřadu:  http://www.puncovniurad.cz/cz/faq.aspx

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY 

 

ZAHRANIČNÍ PUNCOVNÍ ZNAČKY UZNÁVANÉ V ČR

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (13. 11. 2009) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie.

Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete na stránce Puncovního úřadu -  Uznávané zahraniční puncy.

 

Společnost iZlato Česká republika s.r.o. je řádně registrovaná v seznamu podnikatelů s drahými kovy v ČR vedeného Puncovním úřadem.

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY