Zábavné párty hry s rodinou a přáteliZábavné párty hry s rodinou a přáteli

Zpestřete si čas s rodinou a přáteli prostřednictvím jednoduchých her vhodných pro každého.


Žena znázorňuje rukama chobot slona během hry šarády

Pozvali jste přátele na návštěvu a nechcete jen kávičkovat nebo popíjet víno? Jste uvězněni během lockdownu s rodinou či spolubydlícími a začínáte se nudit? Nejen pro tyto příležitosti jsme pro vás připravili výběr jednoduchých her, které vám zaručeně změní rutinu a z běžného večera udělají čas plný zábavy a smíchu. Podívejte se na stručné návody domácích her a nebojte se přizpůsobit, či okořenit jejich pravidla podle vašich vlastních představ, možností a potřeb. 


Žena s papírkem na čele hraje hru „Kdo jsem?“

Kdo jsem?

K této hře budete potřebovat pouze samolepící poznámkový bloček a pero. Na papírek napíše každý hráč jméno nějaké známé osobnosti nebo postavy a jednotlivé papírky si hráči vymění tak, aby je neviděli. Každý si pak nalepí papírek na čelo a pomocí „ano/ne“ otázek se snaží zjistit, kterou osobností je. Na tah se dostává druhý hráč, jakmile je odpověď na nějakou otázku záporná. Hraje se, dokud každý neuhádne, kterou osobnost měl napsanou na čele.


Žena znázorňuje rukama rohy během hry šarády

Šarády

Jedna z nejznámějších párty her. Rozdělte se na týmy, ideálně dvojice. Na papírky napište názvy filmů, slavných osobností, televizních pořadů či povolání. Papírky pak složte a zamíchejte. Následně si každý tým vytáhne papírek a jeden z týmu musí věc na papírku zahrát pantomimou, zatímco ostatní členové týmu hádají, o co jde. Pozor, na hádání je vždy nějaký časový limit. V případě zájmu můžete místo pantomimy věci popisovat kreslením. Vyhrává tým, který uhodne více zadání z papírků.


Nikdy v životě jsem… (Never have I ever…)

Fanoušci amerických filmů a seriálů se s touto hrou už téměř jistě někdy setkali. Never have I ever, volně přeloženo jako „Nikdy v životě jsem...“ je hra, při které hráč na tahu řekne „Nikdy v životě jsem...“ a dokončí větu něčím, co v životě neudělal/nezažil (neskočil bungeejumping, nejedl šneky apod.). Pokud někdo jiný z hráčů tuto věc dělal, musí vystrčit prst. Pokud nikdo ze skupiny danou věc nedělal, prst vystrčí osoba, která byla na tahu. Jakmile má někdo vystrčené tři prsty, vypadává. Je třeba si dávat pozor na to, s kým tuto hru hrajete, protože dobře mířené otázky umí z vašich spoluhráčů vytáhnout různé pikanterie, proto je dobré si určit nějaká základní pravidla, zvláště pokud hrajete hru s rodinnými příslušníky nebo konzervativnějšími přáteli.


Připravuji večírek...

V této hře se vybere jeden člověk, který „připravuje večírek“. Aby se ostatní soutěžící na tento večírek dostali, musí s sebou vzít něco specifického. „Hostitel“ večírku si vybere tajné pravidlo, které s nikým nesdílí a podle kterého určí, kdo je pozván a kdo ne. Většinou jde například o to, aby to, co mají „hosté“ přinést na párty, začínalo na první písmeno jejich jména. Ale samozřejmě, je jen na „hostiteli“, jaké tajné pravidlo si zvolí. Čím kreativnější, tím lepší. Potenciální „hosté“ pak postupně jeden po druhém říkají, co donesou a „hostitel“ pouze odpovídá „Ano, jsi pozván/a“ nebo „Ne, to nemůžeš přinést“. Hraje se do té doby, než všichni přijdou na tajné pravidlo.


Raději bys

Poměrně známá hra i v našich končinách. Tato hra sice nemá vítěze, ale zabavit se při ní dá náramně. Soutěžící si navzájem dávají dotazy, ve kterých mají na výběr ze dvou možností. Aby však byla větší legrace, na výběr je zpravidla jedna horší možnost než druhá. Zjistěte, zda by vaši přátelé například raději rok skákali všude na jedné noze nebo každý den vypili deci oleje. 


Židličkový tanec

Tato hra je nám známa již z dob základní školy. Do středu místnosti naskládejte několik židlí do tvaru kruhu. Židlí musí být vždy o jednu méně než soutěžících. Pustí se hudba a kolem židlí budou zúčastnění tancovat. Jakmile se hudba přeruší, tančící si musí rychle sednout na židli. Na každé židli může sedět jen jeden tanečník. Ten, na koho židle nezbyla, vypadává ze hry, odebere se jedna židle a znovu začne hrát hudba. Takto hra pokračuje až do velkého finále, kdy se o jednu židli poperou poslední tančící. Poslední osoba sedící na židli se stává vítězem.


Dvě pravdy a jedna lež

Dobrá hra k poznání ostatních soutěžících. Každý řekne o sobě tři vyjádření. Dvě jsou pravdivá a jedno je lež. Ostatní soutěžící se poté snaží zjistit, které tvrzení bylo nepravdivé. Doporučujeme vám připravit si tvrzení tak, aby i ta pravdivá zněla přitažená za vlasy, pak se totiž ostatním obtížněji zjišťuje, které tvrzení je lží.


Foto-horký brambor

Vyberte jeden ze svých telefonů s fotoaparátem a nastavte jej na samospoušť, nejlépe alespoň na 10 sekund. Kamera by měla být nastavena na klasickou fotku, nikoli selfie. Podávejte si telefon, přičemž každý se musí na pár vteřin snažit vyfotit se a dělat při tom různé grimasy. Telefon koluje vždy do té doby, než se pořídí fotka. Na konci hry si prohlédnete všechny vaše vyfocené výtvory s grimasami.


V mém ideálním světě

Podobná hře Připravuji večírek. První soutěžící řekne například: „V mém ideálním světě jsou samé židle, ale žádné stoly“. Ve vašem ideálním světě jsou pouze slova obsahující změkčené souhlásky, máte tam tramvaje, ale žádné trolejbusy, láhve, ale žádné hrnce atp. Můžete mít ve vašem světě například jen slova, která neobsahují písmeno „a“ nebo jen věci, které jsou červené. Ostatní se snaží zjistit věci, které spadají do vašeho ideálního světa. Když uhodnou, řeknete jim: „Ano, tohle by bylo v mém ideálním světě”, když neuhodnou, řeknete jim, že to tam nemá místo. Hra pokračuje, dokud všichni neuhodnou, co patří do vašeho ideálního světa.


Neříkej ano

Tuto hru je nejlepší hrát při normální konverzaci. Na začátku večera se domluvte, že nikdo nemůže říci „ano“, ani žádnou variaci tohoto slova. Během večera se pak každý snaží dostat slovo „ano“ z úst ostatních hráčů. Když někdo toto slovo řekne, můžete tuto osobu označit například náramkem, stuhou nebo samolepícím papírkem. Kdo na konci večera bude nejvíce označen, prohrává.


Mr. Freeze

Vyberte jednu osobu, která bude Mr. Freeze. Všichni zúčastnění, včetně Mr. Freeza, se pak začnou hýbat a tancovat, dokud Mr. Freeze “nezamrzne”. Když se tak stane, musí i ostatní „zamrznout“ uprostřed pohybu. Kdo zareaguje poslední, vypadává. Hraje se, dokud nevypadnou všichni hráči.


Medúza

Všichni soutěžící si sednou za stůl a položí na něj hlavy. Když napočítáte do tří, všichni zvednou hlavy a rychle se podívají na někoho u stolu. Pokud se podívají na někoho, kdo se akorát dívá na ně, oba vypadávají. Hraje se, dokud nevypadnou všichni hráči.


Mám/nemám rád

Každému soutěžícímu rozdejte papírky, na které napíší 5 věcí, které mají rádi a 5 věcí, které nemají. Kartičky se pak vysbírají a přečtou nahlas. Úkolem soutěžících je zjistit, která kartička komu patří.


Věci

Někdo ze skupiny vybere téma, například „věci, které mě děsí“. Všichni pak na papírek napíší 5 věcí, o kterých je téma. Papírky se vysbírají a nahlas přečtou. Soutěžící pak hádají, který papírek patří komu.


Kdákací/chrochtací hra

Vyberte jednu osobu, které zavážete oči. Ostatní soutěžící se postaví do řady tak, aby osoba se zavázanýma očima neviděla, kdo je kde. Soutěžící pak jeden po druhém zakdákají nebo zachrochtají a oslepená osoba hádá, kdo vydal daný zvuk. Když přiřadí zvířecí zvuk ke správné osobě, tato uhodnutá osoba se stává další hádající. Každé kolo se můžete domluvit na zvuku jiného zvířátka, ať je hra zajímavější.


Psychiatr

V této hře se vybere jeden ze zúčastněných, který bude vystupovat jako psychiatr. Psychiatr opustí místnost a ostatní se zatím dohodnou na společném psychickém problému, diagnóze, která je trápí. Úkolem psychiatra po návratu do místnosti je ptát se každého různé obyčejné otázky, na které soutěžící zodpovídají podle dohodnuté diagnózy.

Příklady diagnóz jsou: pacienti si myslí, že pocházejí z jiné doby, pacienti změní postoj vždy, když někdo řekne “mmm”, každý pacient si myslí, že je pacientem po jeho/její pravici a podobně. 


Která to jééjejéé ?

Při této hře týmy soutěží v hádání písní pouze podle zpívání melodie slovíčkem „jé“. Na papírky napíše každý hráč několik známých písniček. Týmy si pak v každém kole vyberou jednoho zpívajícího, který bude z misky během předem dohodnutého časového limitu tahat papírky a snažit se „zajékat“ je pro svůj tým tak, aby řekli správný název skladby a interpreta. Pokud tým písničku neuhádne nebo zpívající hráč písničku nezná, vrátí papírek zpět do misky, aniž by ostatním vyzradil, o jakou píseň jde. Po uplynutí časového limitu je na řadě druhý tým. Každé kolo by měl zpívat někdo jiný.

Vyhrává tým s větším množstvím uhodnutých skladeb. 


Poznej film

Hra pro fanoušky filmu. Soutěžící se rozdělí do dvou týmů. Na papírky každý napíše několik filmů. Papírky se pak zamíchají a dají do misky. Z každého týmu vyberete jednoho hráče, který předstoupí před skupinu. Vylosujete jeden papírek s názvem filmu a oběma hráčům ho najednou ukážete. Kdo první bouchne na stůl rukou, řekne kolika slovy bude umět popsat film, tak aby to jeho tým uhodl. Druhý vybraný hráč pak může přebít prvního tak, že řekne, že jeho týmu bude stačit méně slov. Tito hráči se mohou přebíjet, až dokud nikdo nesnižuje množství slov.

Hráč, který vsadil nejnižší počet slov, pak zkusí svému týmu popsat film pouze tolika slovy, jak se odsouhlasilo. Pokud jde například o film Sám doma a použít mohl jen dvě slova, řekne: "Kevin, Vánoce" a podle těchto slov musí jeho tým uhodnout, o jaký film šlo. Na uhodnutí mají jen jeden pokus. Pokud neuhodnou, body jdou druhému týmu.

Hraje se, dokud se všichni hráči neprostřídají a dokud se neminou všechny papírky s filmy.

Vyhrává tým, který uhodl nejvíc filmů.


Hudební playlist top hitů roku 2010

Poznej píseň

Další hra vhodná pro fanoušky hudby. Jedna osoba postupně pouští písničky z playlistu a ostatní hádají o jakou písničku jde. Kdo první uhodne interpreta a název písně, dostává bod. Zajímavou alternativou hry je i playlist připravený pouze z velmi známých a ikonických písniček, kde se pustí pouze prvních pár vteřin písně a soutěžící tak musí poznat dílo podle prvních tónů, mnohdy ještě před zahájením zpěvu.

Tým nebo soutěžící s více uhodnutými písněmi vyhrává.


Vánoční ozdoby na stromečku

Ozdobná tipovačka

Přivítejte své hosty malou tipovací hrou. Hned po příchodu je nechte hádat, kolik ozdob je na vašem vánočním stromku. Koho tip bude nejblíže realitě, toho odměňte malým dárkem, například lahví vaječného likéru.

 


Cokoliv umíš udělat, umím to udělat lépe

K této hře budete potřebovat trochu plánování dopředu. Musíte totiž sehnat pár lidí, „expertů“, kteří ovládají nějakou dovednost. Tato dovednost by měla být poměrně rychlá a jednoduchá, například zdobení perníku, namíchání výborného koktejlu nebo vytvoření speciálního make-upu. „Experti“ pak skupince hostů předvedou postup této dovednosti a hosté se snaží ji pak podle právě viděného návodu zopakovat. „Expert“ nakonec vybere vítěze, kterému se výtvor nejvíce povedl.

A jelikož se blíží Vánoce, máme pro vás i pár tipů na vánočně laděné hry.


Salonky

Budete potřebovat balíček karet a vánoční salonky nebo jiné cukroví v počtu o jednu méně než je hráčů. Zamíchané karty se položí na stůl a soutěžící si po jednom vybírají z kupy kartu s cílem získat 4 karty stejné hodnoty, například čtyř králů. Kdo první získá 4 stejné karty, snaží se nenápadně vzít jednu ze salonek. Když si jednu vezme, ostatní se snaží rychle popadnout zbývající salonky. Vypadává ten, na koho nezbyde žádná cukrovinka.


Hádej, na co myslím – Vánoční edice

Jeden z hráčů si vybere nějaký s Vánocemi související předmět a ostatní pak mají 20 „ano/ne“ otázek, aby uhodli, o jaký předmět jde. Komu se podaří v rámci 20 otázek uhodnout, o jaký předmět jde, vyhrává kolo a vybírá další předmět. Pokud nikdo neuhádne, osoba, které se ptali získává bod a pokračuje výběrem dalšího předmětu.


Vánoční šarády

To samé, jako již zmíněné šarády, povolena jsou však jen vánoční témata. Stejně jako u klasických šarád, kromě pantomimy je zakázáno mluvit a vydávat zvuky. Vyhrává tým, který první dosáhne dohodnutého množství bodů.


Co je v punčoše?

Vyberte osobu, která naplní punčochu nebo ponožku různými věcmi. Potom tuto punčochu zavažte a každého ji nechte ohmatat. Soutěžící napíšou, co si myslí, že punčocha ukrývá. Osoba, která uhodne nejvíc věcí, se stává vítězem.


Najděte Santovy kamarády

Hra vhodná zejména pro mladší ročníky. Po bytě nebo domě poschovávejte různé elfy, Santy, čerty či Mikuláše a dětem dejte za úkol je najít. Kdo najde více těchto vánočních pomocníků, vyhrává.


Vytvoření vánočního stromku poslepu

Dejte vašim hostům zbytky vánočního balicího papíru, ideálně zeleného, a požádejte je, aby je poslepu roztrhali a z útržků vytvořili model vánočního stromku. Pokud se vám zdá tato hra příliš jednoduchá, dejte jim i papír jiné barvy, s jehož pomocí tyto stromky budou muset ozdobit.


Vánoční papírový talíř

Na tuto hru budete potřebovat fixy a papírové talíře. Požádejte zúčastněné ať na talíře nakreslí nějakou vánoční scénku. Aby to nebylo tak jednoduché, musí během kreslení držet talířek nad svojí hlavou. Nejkrásnější výtvor odměňte malou cenou.


Závody s ozdobou

Alternativa známějšího běhu s vejcem. Soutěžící při ní dostanou na lžičku ozdobu kulatého tvaru a musí s ní absolvovat předem připravenou překážkovou trasu. Pokud někomu ozdoba spadne, vypadává. Kdo první dorazí do cíle nebo kdo se dostane nejdál, vyhrává.


Pátrání po vánočních ozdobách

Určitě jste se s vánoční výzdobou řádně natrápili. Upřete proto pozornost vašich hostů na některé kousky pomocí této zábavné hry. Připravte pro každého seznam několika ozdob umístěných ve vašem bytě nebo domě a nechte zúčastněné všechny najít. Kdo jako první najde všechny ozdoby ze seznamu, vyhrává.

 

Věříme, že si dokážete z naší nabídky vybrat tu správnou hru pro vás a vaše blízké. Přejeme vám příjemné chvíle strávené hraním, plné zábavy a krásných zážitků. 

 


20.12.2021


Další články