Přírodní diamant

Diamanty, tyto vzácné kameny přitahovaly svou krásou pozornost lidí po celá staletí. Od svého objevení jsou považovány za nejkrásnější drahokamy, které získaly uznání i jako nejvzácnější, nejtvrdší a nejčistší drahokamy světa. Jejich unikátní chemické složení, vlastnosti a struktura dělají z těchto drahokamů předmět obdivu, touhy a zájmu.

 

Slovo diamant pochází z řeckého slova Adamas, což znamená nezničitelný. Je to jediný drahokam, který je vyroben z jediného prvku, uhlíku, obvykle obsahuje přibližně 99,95 procent uhlíku, zbývajících 0,05 procenta může obsahovat jeden nebo více stopových prvků, z nichž některé mohou ovlivnit jeho barvu nebo tvar. Diamant je nejtvrdší drahokam a jeden z nejtvrdších materiálů, jaké známe.

Na začátku byly diamanty získávány jen z říčních náplavů a o jejich vzniku se nevědělo nic konkrétního. Teprve po objevení prvních nalezišť diamantů v Jižní Africe v roce 1871 začali lidé zkoumat i jejich původ. Postupem času byla také objevena další naleziště. Nejdůležitější z nich jsou v Austrálii, Botswaně, Zairu, Jakutsku, Rusku, Jihoafrické republice, Kanadě, Ghaně, Sierre Leone, Namibii, Indonésii, Indii, Číně, Zimbabwe, Brazílii, Tanzanii ale i jinde.

 

Způsob, jakým se minerál tvoří, pomáhá určit jeho identitu. Diamant se tvoří za podmínek vysoké teploty a tlaku, v hloubce asi 160 kilometrů pod zemským povrchem. Krystalová struktura diamantu je izometrická, což znamená, že atomy uhlíku jsou vázány v podstatě stejným způsobem ve všech směrech. Další minerál, grafit, obsahuje také pouze uhlík, ale proces jeho tvorby a krystalová struktura jsou velmi odlišné. Výsledkem je, že grafit je tak měkký, že s ním můžete psát, zatímco diamant je tak tvrdý, že jej můžete poškrábat pouze jiným diamantem.

Bez kteréhokoli z těchto faktorů by diamant mohl být jen dalším minerálem. Naštěstí však tato speciální kombinace chemického složení, krystalové struktury a procesu tvorby dává diamantům vlastnosti, díky nimž jsou výjimečné.

 

Jak se tedy diamant dostane z takové hloubky na zemský povrch? Děje se tak pomocí sopečných erupcí – malých, ale rychlých. Díky své tvrdosti je diamant schopen cestovat zemskou kůrou na povrch, kam je vytlačen vulkanickou horninou, ve které je usazen.

Hned pod takovými sopkami je „trubka“ ve tvaru mrkve vyplněna sopečnou horninou, úlomky pláště a některými zapuštěnými diamanty. Skála se nazývá kimberlit podle města Kimberley v Jižní Africe, kde byly poprvé objeveny a vždy když tuto horninu objevíte, máte šanci nalézt i diamanty.

Diamanty jsou výjimečné fyzikálními vlastnostmi, a to zejména tvrdostí a vysokou disperzí světla, tedy dobře rozdělují světlo na jednotlivé barvy. Tento jev dodává dobře zbroušeným diamantům jejich atraktivní třpytivý vzhled. Díky těmto a dalším vlastnostem je diamant velmi žádaný v klenotnictví, ale pro jeho tvrdost i pro průmyslové použití.

 

Diamant se nejvíce využívá v klenotnictví v podobě dekorativních šperků. Standardizovaná metoda hodnocení kvality diamantů byla vyvinuta v 50. letech 20. století americkým Gemologickým institutem a je známá jako „čtyři C“, čili:

 • karát (carat) 
 • čistota (clarity) 
 • barva (color) 
 • výbrus (cut)

Diamanty se neukážou v celé své kráse v neopracovaném stavu. Musí být vybroušeny a vyleštěny, aby ukázaly veškerý svůj půvab, díky kterému jsou tak známé, vzácné a mají hodnotu, která neustále roste. 

 

Karát: Diamanty se prodávají v karátech (jednotka hmotnosti rovnající se 1/5 gramu tedy 200 mg. Malé diamanty obvykle stojí méně za karát než větší kameny stejné kvality. Je to proto, že velmi malé kameny jsou velmi běžné a velké kameny jsou výjimečné. Označuje se jako 1 ct nebo 1 karát.

 

Čistota: Ideální diamant je bez zlomenin a inkluzí (částice cizího materiálu v drahokamu). Ty zhoršují vzhled drahokamu a narušují průchod světla. Jsou-li přítomny ve velkém počtu, v tmavších barevných odstínech, na očividných místech nebo v přílišné velikosti, pak výrazně zhorší vzhled broušeného drahokamu a sníží jeho hodnotu. Mohou také snížit pevnost kamene.

Čistota diamantu se vztahuje k přítomnosti vnitřních a vnějších charakteristik, které se často označují jako „inkluze“ a „skvrny“ v diamantu. Inkluze se projevují drobnými vadami ve tvaru krystalků, obláčků, pírek a podobně. Vytvářejí se v diamantu během procesu jeho růstu. Vnější charakteristiky, jako škrábance, jamky nebo rýhy, se mohou vyskytnout během cesty diamantu z dolu na trh.

Čistota diamantu je odstupňována na stupnici, která se pohybuje od „Bezchybné“ (žádné inkluze nebo kazy viditelné při 10-násobném zvětšení) po „Zahrnuté“ (inkluze a/nebo kazy viditelné pouhým okem). Standardní stupnice jasnosti je následující:

 • Flawless (FL) - Žádné inkluze nebo skvrny viditelné při 10-násobném zvětšení.
 • Internally Flawless (IF) - Bez inkluzí, pouze bezvýznamné povrchové chyby viditelné při 10-násobném zvětšení.
 • Very, Very Slightly Included (VVS1 a VVS2) - Inkluze jsou těžko viditelné i při 10-násobném zvětšení.
 • Very Slightly Included (VS1 a VS2) - Drobné inkluze viditelné při 10-násobném zvětšení, ale nejsou snadno viditelné pouhým okem.
 • Slightly Included (SI1 a SI2) – Inkluze, které jsou viditelné při 10-násobném zvětšení a mohou být viditelné pouhým okem.
 • Included (I1, I2 a I3) – Inkluze, které jsou zřejmé při 10-násobném zvětšení a mohou být viditelné pouhým okem. Tyto diamanty jsou často považovány za méně žádoucí pro šperkařské účely.

Čistota diamantu může ovlivnit jeho lesk a jiskru, ale je důležité poznamenat, že mnohé inkluze jsou tak malé, že neovlivňují krásu nebo strukturální integritu diamantu. Výběr stupně čistoty často závisí na osobních preferencích, rozpočtu a celkovém vzhledu diamantu.


Barva:Většina diamantů se pohybuje od bezbarvých po mírně žluté, hnědé nebo šedé. Nejuznávanější a nejcennější diamanty jsou ty, které jsou naprosto bezbarvé. Ty mají většinou nejvyšší cenu. Na popularitě však rostou barevné diamanty, které se vyskytují v různých odstínech včetně červené, růžové, žluté, oranžové, fialové, modré, zelené a hnědé. I nejmenší barevné rozdíly mohou výrazně ovlivnit hodnotu barevného diamantu. Nejcennější odstíny jsou růžová, červená, modrá a zelená. Hodnota barevných diamantů je založena na intenzitě, čistotě a kvalitě jejich barvy. Ty, které mají sytou, živou barvu, se nazývají „fancy-color diamonds“ nebo „fancy“. V průměru jen jeden diamant z 10 000 má barvu, která si vyslouží označení „fancy“. Tato vzácnost činí ozdobné diamanty mimořádně cennými. Některé z nich se prodaly v aukci za více než milion dolarů za karát. Jsou to jedny z nejcennějších a nejpozoruhodnějších drahokamů.

GIA Color Scale, vyvinutá Gemological Institute of America (GIA), je celosvětově uznávaný systém hodnocení barev diamantů. Tato škála se používá k posouzení barvy diamantů, která je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících jejich hodnotu a atraktivitu. GIA je renomovaná gemologická organizace se širokým výzkumem a zkušenostmi v oblasti hodnocení a hodnoty drahých kamenů.

GIA Color Scale se skládá z písmen a čísel, která označují různé odstíny barev diamantů. Barvy diamantů se pohybují od bezbarvých (D) po viditelně barevné (Z). Ve skutečnosti je hodnocení barvy diamantu složitým procesem, který vyžaduje porovnávání s referenčními vzorky, aby se určila přesná barva.

Diamanty s hodnotou D jsou považovány za nejcennější, jelikož mají nejvyšší stupeň bezbarvosti. Platí tedy – čím méně barvy, tím vyšší hodnota. (Výjimkou jsou ozdobné barevné diamanty, jako jsou růžové a modré, které se hodnotí mimo tuto barevnou škálu.)

Hodnocení barvy diamantu je důležité nejen pro stanovení jeho hodnoty, ale také pro to, jak se bude prezentovat ve špercích. Barva může výrazně ovlivnit jeho jas, zářivost a celkový dojem. Protože odchylky v barvě mohou být pro běžného pozorovatele velmi jemné, GIA provádí hodnocení barev za standardizovaných podmínek a s použitím profesionálních pomůcek pro hodnocení barev.

GIA Color Scale je ovšem jen jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují hodnotu diamantu. Další faktory zahrnují jeho brus a tvar, čistotu a karátovou hmotnost. Kombinace všech těchto prvků určuje celkovou hodnotu diamantu na trhu.

 • D-F: Tyto stupně jsou považovány za bezbarvé. Jsou mimořádně vzácné a drahé.
 • G-J: V těchto stupních je barva mírně viditelná.
 • K-M: Barva je více zřetelná a může mít vliv na celkový dojem z diamantu.
 • N-Z: V těchto stupních je barva viditelná.


Brus: Kvalita designu a řemeslného zpracování použitého při broušení diamantu určuje jeho vzhled. Povrch diamantu se brousí do malých plošek pravidelných geometrických tvarů, odborně zvaných fasety. Úhly, do kterých jsou fasety seříznuty, proporce designu a kvalita leštění určují jeho vzhled, lesk i jas. Ideální kameny jsou dokonale vyleštěny, aby byly vysoce reflexní a vyzařovaly maximální množství rozptýleného světla (tzv. „ohně“). Odpovídající fasetové plochy mají stejnou velikost a stejný tvar. Okraje každé fasety dokonalého diamantu se také musí s nejvyšší přesností setkávat s okraji sousedících faset – prostor pro chybu zde není žádný.

Nejznámějším brusem je briliantový. Briliant je vlastně speciální diamantový brus známý jako „kulatý briliantový výbrus“. Kulatý briliantový brus je jedním z nejoblíbenějších a klasických briliantových brusů používaných ve špercích. Je navržen tak, aby maximalizoval lesk diamantu optimalizací způsobu interakce světla s kamenem. Kulatý briliantový výbrus má obvykle 57 nebo 58 faset, včetně stolu (plochý horní povrch), korunky (horní část diamantu nad pasem), pavilonu (spodní část diamantu pod pásem) a culet (malá faseta ve spodní části).

Proporce: Výbrus je pečlivě navržen se specifickými proporcemi, které umožňují světlu pronikat do diamantu, odrážet se vnitřně a poté se vrátit do oka diváka jako brilantní ukázka jiskry a ohně.

Symetrie: Dobře vybroušený kulatý briliantový diamant vykazuje vysoký stupeň symetrie, přičemž každá faseta je přesně zarovnaná a vyvážená se svým protějškem na opačné straně.

Optické vlastnosti: Kulatý briliantový výbrus je navržen tak, aby ukázal optické vlastnosti diamantu, včetně disperze (rozdělení bílého světla na jeho spektrální barvy) a scintilace (jiskření a záblesky světla při pohybu diamantu).

Oheň a brilantnost: Výraz "oheň" se vztahuje na barevné záblesky světla, které jsou výsledkem rozptylu, zatímco "brilantnost" zahrnuje celkový jas a jiskru diamantu díky jeho vynikajícímu odrazu světla.

Ideální brus: Diamant, který je vybroušen podle specifických matematických a optických pokynů pro maximalizaci jeho lesku, se často označuje jako „ideální brus“.
Kulatý briliantový výbrus je velmi vyhledávaný pro svou schopnost zachytávat a odrážet světlo způsobem, který zvyšuje vizuální přitažlivost diamantu. Existuje však mnoho dalších diamantových výbrusů, z nichž každý má svůj vlastní jedinečný styl a vlastnosti – princess, smaragdový, hruškový a markýzový. O různé řezy diamantu se nejčastěji lidé zajímají při výběru kamene zásnubního prstenu, pokud vás zajímá toto téma, přečtěte si naše tipy pro plánování zásnub.

Syntetické diamanty

Diamant je velmi cenný materiál a lidé na jeho výrobě pracovali staletí v laboratořích a továrnách. Syntetické diamanty jsou uměle vyrobené materiály, které mají stejné chemické složení, krystalovou strukturu, optické vlastnosti a fyzikální chování jako přírodní diamanty. Další názvy používané pro syntetické diamanty zahrnují: „vypěstované v laboratoři“, „vytvořené v laboratoři“ a „vyrobené člověkem“. Tyto názvy správně naznačují, že diamanty nebyly přirozeně vytvořené na Zemi, ale byly vytvořené lidmi.

První komerčně úspěšná syntéza diamantu byla provedena v roce 1954 pracovníky společnosti General Electric. Od té doby se mnohým společnostem dařilo vyrábět syntetický diamant vhodný pro průmyslové využití. Dnes je většina spotřebovaného průmyslového diamantu syntetická, přičemž světovým lídrem je Čína s produkcí více než 4 miliard karátů ročně. 

Jak čistit diamant

Diamant je tvrdý drahokam, takže jej můžete bez obav čistit teplou mýdlovou vodou a malým měkkým kartáčkem. Většina diamantů je vhodná i k čištění ultrazvukem a párou, ale před výběrem jedné z těchto dvou metod se ujistěte, že váš kámen nemá žádné úpravy nebo vážné praskliny. 

Zajímavosti

 • Největší diamant, jaký byl kdy nalezen, je Cullinan Diamond, vážící ohromujících 3 106 karátů. Byl objeven v Jižní Africe v roce 1905 a později byl rozříznut na několik menších diamantů, přičemž dva největší kusy zdobily britské korunovační klenoty.
 • Vědci se domnívají, že diamanty mohou existovat i na jiných planetách, jako je Uran a Neptun. Tyto planety mají podmínky vysokého tlaku, které by mohly vytvářet diamanty z uhlíku.
 • Ve starověku se věřilo, že diamanty mají léčivé schopnosti a často se používaly jako léky na nemoci, jako je únava, duševní choroby, a dokonce i otravy.
 • Tradice používání diamantových zásnubních prstenů sahá až do konce 19. století, kdy diamantová společnost De Beers spustila marketingovou kampaň, která zpopularizovala frázi „Diamant je navždy“.
 • Diamanty jako symbol statusu. Během historie byly diamanty spojovány s bohatstvím, mocí a postavením. Nosily je královské rodiny, zdobily jejich korunky a používali je jako symboly prestiže.
 • Žádné dva diamanty nejsou úplně stejné. Dokonce i diamanty s podobnými vlastnostmi mají jedinečné inkluze, chyby a růstové vzory, díky nimž je každý kámen odlišný.
 • The Hope Diamond: Tento slavný modrý diamant, známý svou tmavě modrou barvou a bohatou historií, údajně nese prokletí. Prošel rukama různých vlastníků a nyní je vystaven v Smithsonian Institution ve Washingtonu, DC

Pamatujte, že diamanty mají kulturní, historický a vědecký význam, který z nich činí mnohem víc než jen krásně drahé kameny.

 

Podívejte se taky na naši nabídku šperků s drahokamem Přírodní diamant