Zahraniční puncovní značky uznávané v České republice

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (13. 11. 2009) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie.

Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete na stránce Puncovního úřadu -  Uznávané zahraniční puncy.