STATUT SOUTĚŽE

"Soutěž o přívěsky"

(Dále jen "statut")

Statut upravuje podmínky účasti na soutěži, způsob a postup při provádění činností nutných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor Soutěže (dále jen "organizátor")

Obchodní jméno: iZlato Česká republika s.r.o.

Adresa: Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2

IČO: 03254518

DIČ: CZ03254518

Zapsán v rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228524

 

1. Termín konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 04.10.2021 do 19.11.2021. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.

 

2. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

Účastníkem soutěže může být jakýkoliv uživatel sociální sítě Instagram, který splní soutěžní podmínky specifikované v předmětném postu.

 

3. Podmínky účasti v soutěži:

Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže komentoval soutěžní příspěvek se jménem osoby, komu by chtěl darovat předmětnou výhru – zlatý přívěsek.

 

4. Výhra

Výhrou v soutěži je zlatý přívěsek ve tvaru dle dostupnosti, v celkovém počtu 7 ks pro soutěžící z ČR a 7ks pro soutěžící z SR, celkově 14 přívěsků.

 

5. Určení vítěze a seznámení o výhře

Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován ze všech platně  přihlášených   účastníků takovým způsobem, že z komentujících vybereme 1 člověka, kteří vyhrává předmětný přívěsek.

Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na sociální síti Instagram iZlato24.cz. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.

 

6. Způsob předání výhry

Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že k vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.

 

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je popsána na naší webové stránce v sekci: https://www.izlato24.cz/stranka/ochrana-osobnich-udaju-s247.html

 

8. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s Facebookem a není s Facebookem jinak spojena.

V Bratislavě, dne 04.10.2021