Soutěž o poukaz v hodnotě 2000 Kč

Statut soutěže


“soutěž o poukaz v hodnotě 2000 Kč”

(ďalej len „Štatút“)

Statut upravuje podmínky účasti na soutěži, způsob a postup provádění činností nezbytných k jejímu uskutečnění a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor soutěže (dále jen "organizátor")

Obchodní název: iZlato Česká republika s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 

IČO: 03254518

DIČ: CZ03254518

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228524

1. Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá současně na profilech iZlato24 na Facebooku (https://www.facebook.com/izlato24.cz) a Instagramu (https://www.instagram.com/izlato24.cz/) od 12. prosince do půlnoci 18. prosince.

2. Účast v soutěži

  • Podmínkou účasti v soutěži na Facebooku je komentář k příspěvku s odpovědí na soutěžní otázku "Jaké jsou vaše nejšťastnější vánoční vzpomínky".
  • Podmínkou účasti v soutěži na Instagramu je komentář k příspěvku s odpovědí na soutěžní otázku "Jaké jsou vaše nejšťastnější vánoční vzpomínky".

 

 3. Výhra
Výhrou jsou dvě poukázky v hodnotě 2000 Kč na nákup v našem e-shopu www.iZlato24.cz, jedna poukázka v hodnotě 2000 Kč pro výherce/výherkyni na Facebooku a druhá poukázka v hodnotě 2000 Kč pro výherce/výherkyni na Instagramu.

 

4. Určení vítěze a oznámení o výhře

Po uplynutí termínu pro přihlášení bude 31. srpna ze všech přihlášených náhodně vylosován výherce, a to zvlášť na Facebooku i Instagramu.

Výherce oznámíme na profilu Organizátora "iZlato24.cz" na Facebooku i Instagramu, a to příspěvkem. Budeme je také kontaktovat soukromě zprávou na FB a Instagramu.

Výherce bude Organizátor kontaktovat soukromou zprávou na Facebooku a Instagramu. Pokud výherce nebude reagovat na oznámení o výhře do 3 dnů a neprojeví o výhru zájem, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude Organizátor losování opakovat.

7. Způsob předání ceny

Výhra bude výherci doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou výhercem..

8. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou popsány na našich webových stránkách v sekci: https://www.izlato24.cz/stranka/ochrana-osobnich-udaju-s247.html

9. Záverečné ustanovenia

Každý soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a že mu žádné takové závazky z účasti v soutěži nevznikají.

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook a není s ní ani jinak spojena.

v Praze, dne 12.12.2023