Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Uděluji společnosti iZlato Česká republika s.r.o. se sídlem Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2, IČO:03254518, DIČ:CZ03254518 zapsaná u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C228524, která je správcem internetového obchodu iZlato24 https://www.iZlato24.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti iZlato Česká republika s.r.o. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost iZlato Česká republika s.r.o. zpracovávala Osobní údaje za účelem:

  • Odběru newsletteru - zasílání nabídek, informací o novinkách a slevách

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti iZlato Česká republika s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost iZlato Česká republika s.r.o. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti iZlato Česká republika s.r.o., Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2 nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 226 256 006 a e-mailu [email protected], a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností iZlato Česká republika s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnost iZlato Česká republika s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.