Reklamace

Pro reklamaci zboží platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, taktéž i zákona o ochraně spotřebitele. Reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu.

POSTUP při uplatnění reklamace:

  1. Kupující je povinen vypsat reklamační formulář – ke stažení ZDE, kde uvede své jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mail, číslo objednávky, kód modelu a popis reklamované vady zboží.
  2. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat i fakturu nebo kopii faktury, kterou obdržel s objednaným zbožím a která zároveň slouží jako záruční list.
  3. Reklamované šperk vložte spolu s formulářem "reklamační formulář" do plastové obálky, která je běžně k prodeji na poště. Na tuto obálku napište adresu: iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot, a odešlete poštou cenným psaním (ne, na dobírku a ne, kurýrní službou, takové zásilky nepřebíráme) .
  4. Podací / sledovací číslo zásilky naleznete na zadní straně podacího lístku Vámi odeslané zásilky. Sledovat pohyb zásilky můžete na stránce České pošty - www.postaonline.cz v sekci sledování zásilek.

 

Zásilka od Vás musí obsahovat následující:

a) šperk doporučujeme v původním balení

b) doklad o zakoupení tovaru v našem e-shopu

c) Vyplněný reklamační formulář – ke stažení ZDE

 

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. V ostatních případech nebude moci prodávající opravit poškozené zboží v rámci záruky, a v případě, pokud kupující po upozornění na tuto skutečnost požádá o jeho opravu, bude povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s provedením servisního zásahu a opravou takového zboží.

 

Zlatý briliantový set s perly

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, nešetrné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, nesprávnou instalaci.

Veškeré právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.