Reklamace

Pro reklamaci zboží platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, taktéž i zákona o ochraně spotřebitele. Reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu.

POSTUP při uplatnění reklamace:

  1. Kupující je povinen vypsat reklamační formulář, ve kterém uvede své jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mail, číslo objednávky, kód modelu a popis reklamované vady zboží.
  2. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat i fakturu, nebo kopii faktury, kterou obdržel s objednaným zbožím a která zároveň slouží jako záruční list.
  3. Reklamované šperk vložte spolu s reklamačním formulářem do plastové obálky, která je běžně k prodeji na poště. Na tuto obálku napište adresu: iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot, a odešlete poštou cenným psaním (ne na dobírku, ani ne kurýrní službou, takovéto zásilky nemůžeme převzít).
  4. Podací (sledovací) číslo zásilky naleznete na zadní straně podacího lístku Vámi odeslané zásilky. Sledovat pohyb zásilky můžete na stránkách České pošty v sekci sledování zásilek.

Vaše zásilka by měla obsahovat:

  • šperk, ideálně v původním balení,
  • doklad o zakoupení tovaru v našem e-shopu,
  • vyplněný reklamační formulář.

 

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. V ostatních případech nebude moci prodávající opravit poškozené zboží v rámci záruky, a v případě, pokud kupující po upozornění na tuto skutečnost požádá o jeho opravu, bude povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s provedením servisního zásahu a opravou takového zboží.

Zlatý briliantový set s perlami

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, nešetrné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, nesprávnou instalaci.

Veškeré právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.