Vrácení šperku do 100 dnů - doplňková placená služba

Chcete využit naši službu s prodlouženou možností vrácení šperku do 100 dnů? Poradíme vám, jak postupovat

  1. Šperk zabalte spolu s vyplněným formulářemVrácení zboží do 100 dnů" a pošlete v původním balení (pytlíčku nebo krabičce)  Českou poštou službou cenné psaní v plastové obálce, kterou si můžete zakoupit na poště, nebo službou cenný balík. Prosíme, neposílejte zboží na dobírku ani kurýrní službou, takové zásilky nepřebíráme.
    Zabalený šperk nám pošlete na adresu iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot.
  2. Podací (sledovací) číslo zásilky naleznete na zadní straně podacího lístku vámi odeslané zásilky. Pohyb zásilky můžete sledovat na stránce České pošty v sekci sledování zásilek.

Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Co musí vaše zásilka obsahovat:

  1. Nenošený, nepoškozený šperk v původním balení.
  2. Fakturu, která slouží jako záruční list (originál nebo kopie).
  3. Vyplněný formulářVrácení zboží do 100 dnů" - ke stažení ZDE.

Zlaté prsteny s drahokamami

Podmínky doplňkové služby „Vrácení zboží do 100 dnů“


Tyto Podmínky doplňkové služby "Vrácení zboží do 100 dnů" [dále jen "podmínky"] upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kterým může být i spotřebitel) týkající se doplňkové služby "Vrácení zboží do 100 dnů" [dále jen "doplňková služba“].

Doplňkovou službu je kupující oprávněn zakoupit si spolu se zbožím přidáním do košíku této doplňkové služby při objednávání zboží v e-shopu prodávajícího. Cena této doplňkové služby je ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží (minimálně však 250 Kč), na který se má tato doplňková služba vztahovat. Podmínkou pro využití této doplňkové služby je zaplacení ceny objednaného zboží i doplňkové služby. Přidáním doplňkové služby a uhrazením ceny zboží a doplňkové služby kupující potvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito podmínkami. Po přidání služby do košíku, se u produktu, na který se služba vztahuje zobrazí "Prodloužená možnost vrácení na tento šperk“.

V případě, že kupující má zájem využít doplňkovou službu, je povinen nejpozději ve lhůtě 100 dnů ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy tento formulář zaslat na adresu

Doplňkovou službu není možné zakoupit v případě koupě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. Prodávající za takové zboží považuje zboží upravované na zakázku, zejména snubní prstýnky, zásnubní prsteny, prsteny s kameny, řetízky a náramky jiné velikosti, než jsou skladem, protože tyto je třeba před dodáním kupujícímu vyrobit, resp. upravit. Stejně za takové zboží považuje prodávající zboží upravené gravírováním nebo jinými obdobnými úpravami dle požadavků kupujícího (personalizované výrobky).

V případě nesplnění uvedených podmínek týkajících se způsobu vrácení nebo stavu vráceného zboží je prodávající oprávněn takové využití doplňkové služby neakceptovat, zboží vrátit zpět kupujícímu a uplatňovat si od kupujícího uhrazení nákladů na vrácení zboží zpět kupujícímu. O důvodech neakceptování využití doplňkové služby prodávající neprodleně informuje kupujícího. Prodávající upozorňuje, že před každým odesláním zboží kupujícímu provádí a dokumentuje úplnost a neporušenost zboží.

V případě řádného uplatnění doplňkové služby ze strany kupujícího prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží uhrazenou kupujícím. Náklady na dopravu zboží dle objednávky kupujícího se nevracejí. Cenu vráceného zboží prodávající uhradí na účet kupujícího. Za tímto účelem je kupující povinen nejpozději s vrácením zboží prodávajícímu oznámit prodávajícímu i číslo účtu, na který požaduje cenu zboží vrátit. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu cenu vráceného zboží nejpozději do 14 dnů od jeho vrácení za předpokladu, že mu bylo řádně oznámeno číslo účtu kupujícího.

V případě, že prodávající zjistí na zboží vady, za které odpovídá kupující, bude si následně prodávající od kupujícího uplatňovat náklady na uvedení zboží do původního stavu, resp. úhradu částky, o kterou se snížila hodnota zboží, a to případně i soudní cestou prostřednictvím právního zástupce.

V případě, že kupující má zájem o výběr jiného zboží, postupuje podle ustanovení "Výměna šperku". Následně bude kupující kontaktován ze zákaznického centra prodávajícího za účelem výběru nového zboží.