Vše, co potřebujete vědět o křtu

Křest je počátkem cesty víry a den jeho konání je speciálním pro rodinu i blízké přátele. Pokud v nejbližší době křtiny chystáte i vy, zde najdete odpovědi na všechny otázky ohledně jejich příprav a průběhu.


Rodiče s miminkem na křtu

Historie křtu

Původ symbolického rituálu očisty vodou, jako podmínky vstupu na spirituální cestu a předpokladu věčné spásy, je připisován významnému předchůdci křesťanství známému pod jménem Jan Křtitel. Právě v jeho vlastním duchovním hnutí bylo zavedenou formou prvotního přijetí svátosti božího těla ponoření nových adeptů do vody. Křest, který v této podobě vykonával sám Jan, si křesťanství osvojilo již od svého vzniku. V rané fázi tohoto náboženství byl křest převážně pro dospělé, protože vyžadoval, aby mu předcházel delší půst, ale zmínky o křtění dětí se sporadicky objevují již od druhého století našeho letopočtu.

Děťátko na křtu

Průběh ceremonie křtu se postupně formalizoval, přibývaly instrukce pro kněží, jako jeho vykonavatele, i příkazy pro adepty víry ohledně příprav na tuto velkou slavnost, které mohly někdy trvat i dlouhé týdny. S tím, jak se křesťanství rozvětvovalo do jednotlivých církví, vznikaly i mírně odlišné interpretace významu křtu – od smytí prvotního hříchu, přes exorcismus a přijímání božího těla, až po slib odevzdání zbytku života Bohu. 

K zajímavostem moderního pojetí v katolické církvi patří, že pokropení, i když populární a nejčastěji praktikované, není výhradní formou aktu udílení křtu. Ponoření, či dokonce postříkání jsou také přípustné. Křest dokonce za určitých okolností nemusí ani vykonávat kněz. V dramatických situacích, kdy adeptovi víry hrozí bezprostřední nebezpečí smrti, může křest administrovat i řádový věřící.

Pokropení dítěte na křtu


Křest miminka svěcenou vodou

Průběh křtin – Průběh křtu

Obřad svátosti křtu má v římskokatolické církvi předepsanou a organizovanou strukturu, i když různé varianty jsou běžné a povolené. Po přivítání se kněz zpravidla zeptá na křestní jméno dítěte, rodiče i kmotry poučí o povinnostech spjatých se životem ve víře a dítě v církevní komunitě přivítá naznačením kříže na čele. Následuje bohoslužba a společné modlitby celého shromážděného společenství, jejichž součástí mohou být, po konzultaci s knězem, prosby k Bohu nahlas vyslovované přímo rodiči nebo kmotry křtěnce. Závěr bohoslužby patří vzývání svatých, včetně toho, jehož jméno křtěnec přijímá. Pak se kněz pomodlí za dítě a potře ho na hrudi olejem katechumenů (těch, kteří mají být pokřtěni).

Křestní svíce

Samotná slavnost křtu je realizována knězem. Ten požehná čistou vodu, čímž se z ní stane voda svěcená, a dítě jí pokropí, případně lehce poleje. Rodiče a kmotry vzápětí vyzve k obnovení křestních slibů a vyznání víry, a formálně se jich zeptá, zda chtějí dítě nechat pokřtít. Po kladné odpovědi dítě oficiálně pokřtí slovy: „(Jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého." Ceremonii kněz ukončí sledem úkonů – pomazáním dítěte posvátným olejem (křižmem), po něm přichází řada na předání křestní košilky, a nakonec kmotr nebo kmotra zažehnou velikonoční svíci v rukou kněze.

Před odchodem je ještě třeba odevzdávání obětních darů (při křtu po svaté mši), případně modlitba a požehnání rodičů.


 Jak probíhá křest dospělého

Pokud se pro křest rozhodne dospělý člověk, je důležité, aby jej řádně zvážil a dobře se na takto významný životní krok připravil. Příprava na křest je pod vedením kněze, se kterým má křtěnec pár týdnů až měsíců před ceremonií několik sezení. Mírný významový rozdíl mezi křtem dospělého a křtem dítěte je v tom, že pro dospělého je kromě smytí dědičného hříchu i smytím jeho vlastních hříchů.


Přípravy na křest

Ačkoli průběh křtu je v režii kněze, od rodiny křtěnce vyžaduje určitou přípravu předem. Jako první je třeba splnit podmínky pro křest dítěte v kostele.

Ty zahrnují:

 • Souhlas obou rodičů nebo zákonného zástupce.
 • Opodstatněnou naději (z pohledu církve), že dítě bude vychováváno v katolickém duchu.
 • Výběr kmotrů.
 • Absolvování křestní katecheze (nauky poskytované farářem) rodiči a kmotry.
 • Zpověď rodičů. Přesněji, minimálně jednoho z rodičů, neboť křtiny dítěte se mohou konat i v případě, že je příslušníkem církve jen jeden rodič (stejně tak je možný křest dítěte bez svatby v kostele). Při křtu dítěte bývá pravidlem, že jeho rodiče jsou ve svazku manželském a ideálně též pokřtěni, nebo byli oddáni v kostele. V opačném případě jim může být navrženo doplnění těchto svátostí. Není to však vždy nezbytné, v některých případech se mohou za dítě zaručit jeho věřící prarodiče.
 • Výběr data konání křtin a dohodu s knězem ohledně křtu v kostele. Nutný je rodný list dítěte a základní informace o rodičích. Po dohodě je možné mít křest i v jiné farnosti, než je ta v místě bydliště.
 • Dobrým zvykem je i odevzdání finančního milodaru farnosti. Kolik se dává na křest, je výsostně otázkou rozhodnutí rodičů.

Křtění dítěte v kostele

 

Kmotr, podmínky a osobnostní rysy nezbytné pro tento celoživotní úkol:

 

 • Určení (výběr) rodiči křtěnce nebo křtěncem samotným.
 • Dovršení šestnáctého roku života (jsou možné výjimky).
 • Římskokatolické vyznání, absolvování biřmování, přijetí eucharistie a příkladný život v souladu s křesťanskou morálkou. Kmotr nesmí být rozvedený, a pokud žije v manželském svazku, musí mít za sebou církevní sňatek.
 • Nesmí být postižen žádným kanonickým trestem (trest ve smyslu církevního práva).
 • Nesmí být biologickým rodičem dítěte.

Oblíbenou tradicí spojenou s výběrem kmotrů je, že jde o partnerskou dvojici (i když se to přímo nevyžaduje). Přihlížet se zvykne i k tomu, zda by kmotra a kmotr byli křtěnci vhodnou náhradou, kdyby biologické rodiče náhodou postihla tragédie s osudnými následky. Křest bez kmotrů (minimálně jednoho) není možný.

Na křtiny je také třeba pořídit křestní svíci a bílou košilku (dva z hlavních symbolů křtu). Košilka na křest mívá ozdobným písmem vyšité, případně napsané jméno dítěte a data narození i křtin. Toto typické oblečení na křest má silný symbolický význam – představuje čistotu a nejvyšší ideály křesťanství.

 

Křestní košilka, deka, svíce a náhrdelník s křížkem připravené na křest

 

 

Jako křestní jména se upřednostňují jména světců. V ideálním případě bude svatá postava také představovat pro pokřtěného člověka vzor a stane se také čímsi jako jeho nebeským patronem.

Další zvyky křtin se po skončení oficiální části v kostele většinou odehrávají v domácím prostředí a zahrnují oslavy, hostinu a přijímání darů od příbuzných. Tematicky ozdobený křtinový dort by neměl chybět na žádné podobné oslavě.

 Ozdobený bílý křtinový dort


Dárky na křtiny

K oslavě křtin neoddělitelně patří dary, které se vybírají tak, aby byly trvalou památkou na křest – den vstupu do církevního společenství a nastoupení cesty duchovní spásy. Originální dárek na křtiny by proto měl splňovat kritéria trvanlivosti, nadčasové hodnoty a spirituálně-religiózního symbolismu. Zachovaná by také měla být věrnost formálnímu stylu celé události a dar na křtiny by měl zůstat spíše klasicky elegantní, ne nepřiměřeně výstřední. Je možné, pokud ne přímo žádoucí, že si křtěnec k daru časem vybuduje vřelý emocionální vztah, a proto by tomu měl dar odpovídat i designovým provedením. Například, určitě bude namístě, pokud dostanou před všeobecně dostupnými styly spotřebního designu přednost personalizované úpravy na míru. 

Boty pro miminko, křestní svíce, křížek a ostatní věci připravené na křest

Tyto atributy dělají některé typy předmětů, zvláště ty umělecké, už na první pohled vhodnějšími na to, aby se staly dobrým dárkem ke křtinám. Nehmotnou, no neméně důležitou součástí tohoto výjimečného daru může být pohlednice s věnováním doplněna o vhodný citát ke křtu. Ten tvoří například výňatek z textu Bible nebo citát světce, či náboženského myslitele. Příhodný verš ke křtu vyňat z nábožensky inspirované poezie je také skvělou volbou. Jakýkoliv text nemusí samozřejmě zůstat jen na pohlednici, ale dá se snadno různými způsoby přenést i na dar samotný (grafika, kaligrafie, gravírování a podobně).

Pochopitelně, religiózní motivy, konkrétně i abstraktní, jsou pro účel dárku na křtiny nanejvýš adekvátními. Spojuje se v nich estetická hodnota s duchovní symbolikou a z dárku se tak kromě dekorace snadno stane i sakrální objekt využitelný například při každodenní domácí pobožnosti.


Zlatý dětský náramek na gravírování


Jednoduchý křížek ze žlutého zlata


Zlaté dětské náušnice ve tvaru srdce s kamínky


Dárek na křest pro chlapce

Kříž jako dekorační předmět lze umístit všude od kolébky, přes dětský pokoj, studovnu a pracovnu, až po výsostné místo nad rodinným krbem. Podobně, kapesní kompas s vygravírovaným biblickým citátem bude chlapce správně navigovat celým jeho životem. Řemeslně pěkně zpracovaná sada zvířat spolu s Noemovou archou bude zase hračkou, kterou mohou po sobě dědit celé generace. Kvalitně zpracovaná Bible v ruční vazbě, kovový hrnek se jménem a památným datem křtu nebo rámeček s fotografií z tohoto vzácného momentu budou dalšími skvělými volbami.

Aplikace křesťanského kříže se těší, nejen díky jednoduchosti tvaru, velké oblibě i ve šperkařství. Přívěsky na řetízek, v materiálovém provedení jednoho ze vzácných kovů, jsou přesně tím klasickým decentním kouskem, který má potenciál, že si k němu obdarovaný vybuduje vřelý osobní vztah. Náramek s vygravírovaným jménem, ​​prsten (za úvahu možná stojí větší průměr, aby byl „na celý život“), manžetové knoflíky s iniciály či datem křtu jsou zase výbornými alternativami. 

 

 

Miminko oblečené v bílém připravené na křtiny


Dětský náramek na gravírování ze žlutého zlata


Zlatý křížek s ozdobou


Dětský zlatý náramek s postavičkou


Dárek na křtiny pro holčičku

Ozdobný kožený obal na Bibli, soška anděla na podstavci se jménem a datem, dekorační zvon s gravírováním nebo kvalitní vlněná deka s tematickou výšivkou jsou všechno dary s trvalou hodnotou.

Náušnice a brože jsou typickými šperky pro dámy, slečny i holčičky. Zlato ve všech jeho skvostných odstínech, stříbro, platina, či jiné drahé kovy kombinované s drahými kameny symbolizujícími křesťanské morální ideály dámy jistě ocení během celých nastávajících desetiletí.

Malá holčička v bílých šatech na křtu


Drahokamy a jejich propojení s křesťanství:

Safír Safír – Boží vůle, Boží světlo

Achát Achát – spojení s Bohem

Ametyst Ametyst – království Boží

Smaragd Smaragd – čistá víra

Rubín  Rubín – pokora

Peridot  Peridot – boží láska

Jadeit  Jadeit – boží moudrost

Veselé miminko v bílé košilce připravené na křtiny