Affiliate program iZlato24.cz pro partnery

Líbí se vám naše šperky a rádi byste s námi spolupracovali?

Propagujte naše výrobky na vašem webu, blogu či v příspěvcích na Facebooku a získejte 5% z každé dokončené objednávky.

 

JAK ZAČÍT?

Registrujte se do provizního programu. Po přihlášení uvidíte úvodní obrazovku s informacemi o provizním programu.
Reklamní prvky naleznete v menu Reklamní kampaně -> Affiliate program iZlato24.cz. Nyní stačí zkopírovat vybrané kódy banneru nebo odkazu na Vaše stránky a jen čekat na přibývající provize, které nebývá málo :)

 

POTŘEBUJETE PORADIT?
Pokud potřebujete poradit nebo pomoci s kampaní, zda máte zájem o vytvoření bannerů přímo na míru Vašemu webu, tak nám dejte vědět na email: [email protected].

​ Zlaté prsteny

Obchodní podmínky pro affiliate partnery pro český obchod www.iZlato24.cz

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. 
Provozovatelem provizního progamu je: 
iZlato Česká republika s.r.o.
Vinohradská 403/17
120 00 Praha 2
IČO: 03254518
DIČ: CZ03254518

 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a Partnerem na straně druhé. Partnerem je právnická nebo fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Poskytovatele. 

1. Obecné podmínky
    1.1 Provizní program provozuje společnost iZlato Česká republika s.r.o., dále jen Provozovatel.
    1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner. 
    1.3 Partner propaguje zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami (např. na webových stránkách, na diskusních fórech, emailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní). 

2. Práva a povinnosti Partnera
    2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství. 
    2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskusních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky nebo s dobrými mravy.
    2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele. 
    2.4 Partner si nesmí objednat zboží nebo služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi. 
    2.5 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu softwaru před zneužitím třetí stranou. 
    2.6 Partner smí na propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty. 
    2.7 Je přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskusních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
    2.8 Partner smí na propagaci využít slevové kódy pouze pokud tyto byly schváleny pro danného partnera. Pokud partner bude propagovat slevové kódy a kupony které nebyly určeny pro jeho propagaci nemá nárok na vzniklou provizi.
    2.9 Zboží Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, Facebook Ads, Instagram ads a Twitter ads směrovaných na web Poskytovatele a brandových PPC kampaní na značku iZlato24.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
    3.1 Poskytovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů.
    3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu. 
    3.3 Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za ním uskutečněné konverze. 
    3.4 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Poskytovatel Partnera upozornit. 

4. Provize
    4.1 Výše provize je uvedena u každé kampaně zvlášť. 
    4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí Poskytovatelem dané lhůty na možnost vrácení peněz zákazníkovi. 
    4.3 Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a úplnému uhrazení zboží nebo služby propagované v kampani. 
    4.4 Za zrušeny nebo stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi. 

5. Výplata provize
    5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je vyšší než 1000 Kč. 
    5.2 Pokud partner překročí tuto částku, má možnost požádat o vyplacení své provize prostřednictvím provizního softwaru. Na základě žádosti Partnera mu bude zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce. 
    5.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 30 dní. 

6. Ochrana osobních údajů
    6.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
    6.2  Partneři, kteří se zaregistrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit pro zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele. 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.4.2019.

 

Obchodní podmínky pre affiliate partnery pro slovenský obchod www.iZlato.sk