Slevy až do -60%
Pospěšte si!

Model: EX001
250 Kč
Nebo si objednejte telefonicky 2 1001 2050 (Po-Pá: 8:00-10:00 12:30-13:30)

Popis produktu

Stav:Doručení: do 24 - 48 hodin
Doplňkovou službu je kupující oprávněn zakoupit si spolu se zbožím přidáním do košíku této doplňkové služby při objednávání zboží v e-shopu prodávajícího. Cena této doplňkové služby je ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží (minimálně však 250 Kč), na který se má tato doplňková služba vztahovat. Podmínkou pro využití této doplňkové služby je zaplacení ceny objednaného zboží i doplňkové služby. Přidáním doplňkové služby a uhrazením ceny zboží a doplňkové služby kupující potvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito podmínkami. Po přidání služby do košíku, se u produktu, na který se služba vztahuje zobrazí "Prodloužená možnost vrácení na tento šperk".

Podmínky doplňkové služby "Vrácení zboží do 100 dní."


Tyto Podmínky doplňkové služby "Vrácení zboží do 100 dní" [dále jen "podmínky"] upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kterým může být i spotřebitel) týkající se doplňkové služby "Vrácení zboží do 100 dní" [dále jen "doplňková služba" ].

Doplňkovou službu je kupující oprávněn zakoupit si spolu se zbožím přidáním do košíku této doplňkové služby při objednávání zboží v e-shopu prodávajícího. Cena této doplňkové služby je ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží (minimálně však 250 Kč), na který se má tato doplňková služba vztahovat. Podmínkou pro využití této doplňkové služby je zaplacení ceny objednaného zboží i doplňkové služby. Přidáním doplňkové služby a uhrazením ceny zboží a doplňkové služby kupující potvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito podmínkami. Po přidání služby do košíku, se při poduktu na který se služba vztahuje zobrazí "Prodloužená možnost vrácení na tento šperk".

Doplňkovou službu není možné zakoupit v případě koupě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. Prodávající za takové zboží považuje zboží upravován na zakázku, zejména snubní prsteny, zásnubní prsteny, prsteny s kameny, řetízky a náramky jiné velikosti než jsou skladem, protože tyto je třeba před dodáním kupujícímu vyrobit, resp. upravit. Stejně za takové zboží považuje prodávající zboží upravený gravírováním nebo jinými obdobnými úpravami dle požadavků kupujícího (personalizované výrobky).

V případě, že kupující má zájem využít doplňkovou službu, je povinen nejpozději ve lhůtě 100 dnů ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy tento zaslat na adresu iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot s uvedením, že využívá doplňkovou službu. Lhůta se považuje za zachovanou, když zboží bylo zasláno prodávajícímu nejpozději v poslední den této lhůty. V případě, že bylo zboží objednané kupujícím v jedné objednávce doručováno a převzaté odděleně, tato lhůta plyne zvlášť pro každý jednotlivý kus zboží.

Kupující je povinen zboží zabalit do plastové obálky (běžně dostupné na poště) a odeslat prodávajícímu prostřednictvím České pošty, a.s. s použitím služby "cenné psaní."

Vrácené zboží:
  • musí být vráceno nepoškozené a bez viditelných známek nošení (odřeniny, škrábance apod.);
  • musí být vráceno úplný (včetně všech jeho mechanických i nemechanických součástí);
  • spolu se zbožím musí být vrácena celá průvodní dokumentace, tedy daňový doklad (faktura), záruční list, případně návod k použití apod.;
  • musí být spolu se zbožím vráceny i případné dárky, pokud byly poskytnuty spolu se zbožím.
V případě nesplnění uvedených podmínek týkajících se způsobu vrácení nebo stavu vráceného zboží je prodávající oprávněn takové využití doplňkové služby neakceptovat, zboží vrátit zpět kupujícímu a uplatňovat si od kupujícího uhrazení nákladů na vrácení zboží zpět kupujícímu. O důvodech neakceptování využití doplňkové služby prodávající neprodleně informuje kupujícího. Prodávající upozorňuje, že před každým odesláním zboží kupujícímu provádí a dokumentuje úplnost a neporušenost zboží.

V případě řádného uplatnění doplňkové služby ze strany kupujícího prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží uhrazenou kupujícím. Náklady na dopravu zboží dle objednávky kupujícího se nevracejí. Cenu vráceného zboží prodávající uhradí na účet kupujícího. Za tímto účelem je kupující povinen nejpozději s vrácením zboží prodávajícímu oznámit prodávajícímu i číslo účtu, na který požaduje cenu zboží vrátit. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu cenu vráceného zboží nejpozději do 14 dnů od jeho vrácení za předpokladu, že mu bylo řádně oznámeno číslo účtu kupujícího.

V případě, že po vrácení ceny zboží kupujícímu prodávající zjistí na zboží vady, za které odpovídá kupující, bude si následně prodávající od kupujícího uplatňovat náklady na uvedení zboží do původního stavu, resp. úhradu částky, o kterou se snížila hodnota zboží, a to případně i soudní cestou prostřednictvím právního zástupce.

V případě, že kupující má zájem o výběr jiného zboží namísto vrácení kupní ceny, je povinen tuto skutečnost oznámit spolu s vrácením zboží (případně i s uvedením, o který konkrétní zboží má zájem) a uvést i kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a emailová adresa. Následně bude kupující kontaktován ze zákaznického centra prodávajícího za účelem výběru nového zboží.

Poznej názory jiných

Přečtěte si předchozí hodnocení a přidejte své!


Buďte první kdo ohodnotí tento šperk!

Dotazy k produktu