Pět jazyků láskyPět jazyků lásky

Jazyky lásky jsou pro zdravý partnerský život vitálně důležité. Porozumět jim a naučit se je ovládat váš vztah nejen upevní a zpříjemní, ale také pomůže harmonicky překlenout každou jeho náročnější fázi.


Zamilovaný pár

Dlouhodobě fungující vztah je pro většinu párů, jejichž známost prošla úvodní etapou vzájemného poznávání se, ideálem i příslibem do budoucna. Každý zralý člověk chápe, že jeho dosažení si žádá dlouhodobý závazek, obětavost a vůli investovat do něj mentální i fyzickou energii. Pokud se s tímto přístupem vy i váš partner ztotožníte, k systematické údržbě či postupnému zvelebování vašeho romantického vztahu, budete ještě potřebovat praktický návod „jak na to.“

Ke stažení: Test 5 jazyků lásky


5 jazyků lásky 

 

Právě o vytvoření základů pro dlouhodobé partnerské soužití se ve své knize 5 jazyků lásky pokusil Gary Chapman. Už když tato kniha v roce 1992 poprvé vyšla, zájem o ni byl větší, než vydavatel očekával. Postupně nabírala na popularitě, až se z ní stal jeden z trvalých bestsellerů (celkově 11 milionů prodaných kusů v angličtině a překlad do 49 jazyků). Co se odbornosti týče, Dr. Chapmana kromě vzdělání v oblastech antropologie, filozofie a humanitních věd kvalifikuje i dlouholetá rodinně-poradenská praxe a moderování na partnerské vztahy zaměřené rozhlasové talk-show.

Podstata Chapmanových myšlenek je velmi jednoduchá – vztahy se rozvíjejí správným směrem, pouze pokud se partneři navzájem znají a rozumí si. Každý jednotlivec lásku přijímá, rozdává a prožívá odlišně. Klíčem k porozumění se proto podle Chapmana stávají vnímání, pochopení a vstřícnost k očekáváním, či potřebám toho druhého. Pouze tak lze natrvalo úspěšně prohlubovat citové vazby, uskutečňovat každodenní drobné, ale důležité skutky laskavosti, předvídat a zohledňovat reakce partnera i předcházet zklamáním a zraněním citů.

Rozdíly v prožívání lásky se autor snaží zachytit a vysvětlit kategorizací do pěti skupin, které nazývá jazyky lásky. Pro každý z nich jsou typické jiné touhy, nároky na partnera, emoční projevy, či formy komunikace. Identifikace, porozumění a alespoň částečné zvládnutí jazyka vašeho životního partnera je pak cestou ke stabilnímu a harmonickému soužití.

Veselý pár v objetí


Ujišťující slova

 

Připisuje váš partner větší význam slovům, ať už jsou vyslovená nebo napsaná? Lidé, kteří tíhnou k verbálním ujištěním a projevům lásky, nacházejí posilnění v komplimentech a otevřeném uznání. Ocenění, které v explicitním slovním vyjádření hledají, si často spojují s empatií, soucitem a prohloubením intimity. Pokud se jim dostává potřebné množství slov uznání, nabývají pocit vyšší jistoty a vnitřního klidu.

Při komunikaci s partnerem s potřebou slovních ujištěni byste měli dbát na to, aby to, co říkáte, mělo vždy potřebnou váhu. Slova snadno ztratí zamýšlený význam nejen tehdy, když jim neodpovídají vaše činy, ale i tehdy když si nedáte pozor na formulaci, tón, či dikci (důraz na konkrétní výrazy). Svou roli sehrává i řeč těla, okolnosti a přítomnost jiných lidí (ta může být někdy žádoucí více, jindy méně).

Žena si čte zamilované dopisy

 

Příklady vhodných vět:

„Jsem na tebe hrdý/á, protože ...“

„Cítím se milovaný/-á, když mi...“

„Bez tebe bych nikdy nedokázal/-a ...“

„Inspiruješ mě k ...“

„Jsi úžasně atraktivní!“

Při vyjadřování se snažte být originální, ale zároveň zůstaňte autentičtí. Slovy uznání nešetřete, a pokud není vhodný čas na jejich vyslovení, napište je. Nepřehánějte to s nerealistickými komplimenty – nezapomínejte, že úspěch tkví v poznání vašeho partnera.

Vyhýbejte se také nekonstruktivní kritice partnera, a když dosáhne úspěchu, dopřejte mu zasloužené uznání a pochvalu.


Fyzický dotek

 

Snad ještě silnějším intimním pojivem než slova jsou doteky. I když přímo nevyjadřují myšlenky, jsou nespornými znaky citové náklonnosti. Intenzivní vnímání polibků, držení za ruce a tulení se, nás provází už od dětství. Přímý dotyk pokožky na pokožku iniciuje v lidském těle biochemickou reakci v podobě zvýšené produkce hormonů dopaminu, serotoninu a oxytocinu – všechny tři bývají označovány také jako „hormony štěstí“. Speciálně oxytocin plní významnou funkci při vytváření a prohlubování fyzické vazby mezi matkou a dítětem v prvních letech života. Potřeba tohoto druhu kontaktu nevymizí u většiny z nás ani v dospělosti. Někteří jí však mají přirozeně více než ostatní.

Touhu po fyzickém dotyku netřeba přitom nutně interpretovat jako zvýšenou sexuální žádostivost, i když ta může být také jednou z charakteristik tohoto druhu jazyka lásky. Dotyky spíše přinášejí utišení, relax nebo povzbuzení.

Zamilované objetí

 

Pokud jste ve vztahu s osobou vyžadující mnoho doteků:

- Častěji ji obdarujte polibkem.

- Když jste spolu venku, držte ji za ruku.

- Při objetí zůstaňte v sevření vždy o něco déle.

- Hlaďte ji po vlasech.

- Když sedíte vedle sebe, položte jí ruku na rameno, dotýkejte se její ruky nebo ji hlaďte na zádech.

Vyvarujte se dlouhých časových období bez fyzické intimity a chladného vystupování vůči partnerovi.

Udržovat tento druh interakce při vztazích na dálku, či delším odloučení je náročné. Částečnou kompenzací mohou být pravidelné video hovory a dobrým tipem je také partnera překvapit objednáním uvolňující masáže, na kterou půjde s vědomím, že je od vás.


Přijímání darů

 

Dary jsou relativně přímočarým jazykem lásky. Ti, co jím „mluví“ se cítí milovaní, když dostávají „vizuální symboly lásky,“ jak je nazývá Chapman. Pokud je obava z povrchnosti prvním, co vám při zmínce o darech milované osobě přijde na mysl, vězte, že není na místě. Více než na peněžní hodnotě záleží na symbolice, přičemž se cení hlavně energie a kvalita myšlenkového procesu, které jste do výběru dárku vložili.

Smysluplnost daru není důležitá jen z praktických důvodů, ale zejména jako signál, že o partnera projevujete autentický zájem. Dali jste si námahu s tím, abyste zjistili, co mu chybí, co potřebuje, co ho trápí a čím byste mu mohli usnadnit život. Dar se stává i jakýmsi hmatatelným důkazem lásky, který právě tento typ osoby potřebuje. Několik menších, či vlastnoručně vyrobených věcí může mít o vašich citech mnohem vyšší vypovídací hodnotu než drahý, ale neosobní dar.

Dary dávejte často a přemýšlejte o jejich vhodnosti a výstižnosti. Snažte se nezapomenout na žádný partnerův svátek, nebo společné výročí.

Žena s dárkem v ruce od svého partnera


Akt služby

 

Tento jazyk lásky je pro ty, kteří věří, že skutky řeknou víc než slova. Váš zájem jim musíte nejprve demonstrovat tak, že jim poskytnete konkrétní pomoc. Teprve když vyvinete iniciativu ke zmírnění jejich povinností a každodenní zátěže, když se budou cítit, že je o ně postaráno a jsou v bezpečí, budou vás i oni milovat zpět. Klíčem k jejich srdci je pravidelně si vymezit čas, kdy jim budete angažovaně a duchapřítomně ku pomoci. Proaktivní postoj, zapojení fantazie a pochopení preferencí partnera jsou také namístě.

Typickým příkladem jsou domácí práce, ale k prohloubení vztahu přispějí i:

- otevírání dveří,

- pomoc při oblékání,

- koupě partnerovy oblíbené maličkosti při nákupech v potravinách,

- péče v nemoci,

- pomoc při plánování (například dovolené),

- snídaně do postele.

Vždy přemýšlejte, jak byste mohli zlepšit kvalitu partnerova života, snažte se předvídat jeho potřeby, zapamatujte si všechno, na co si stěžuje a snažte se za každou cenu dodržet své sliby. Pozor si také dejte na to, abyste při provádění laskavostí nedávali příliš často přednost někomu jinému než partnerovi. Vaše pomoc by však zároveň měla mít své hranice, aby se zachovala určitá rovnováha. Nemusíte vyhovět každému vrtochu ani se v úzkostlivých obavách snažit číst všechny partnerovy myšlenky.

 

 

Snídaně do postele


Společný čas

 

Kvalitou vyhledávanou lidmi, jejichž jazykem lásky je trávení času ve společnosti toho druhého (tedy vás) je schopnost plné, ničím nepřerušované pozornosti. Oceňují smysluplné, duchapřítomné konverzace a dlouhý čas strávený společnými aktivitami. Získáte si je aktivním poslechem, očním kontaktem a plnou přítomností v daném okamžiku.

Dobrým přístupem k tomu, jak ovládnout tento jazyk, je zapracovat do každého dne několik hodnotných momentů o samotě s partnerem. Společné jídlo, posezení na terase, ranní rozcvička ve dvojici, nebo večerní relax při svíčkách jsou ideální. Sdílení denního rituálu, usínání vedle sebe, či pravidelné procházky jsou stejně vhodné.

Snažte se, vždy když je to možné, udržovat s partnerem přímý oční kontakt a často se zajímejte o jejich citové rozpoložení. Dělejte si mnoho společných plánů – víkendy, dovolené, návštěvy, kulturní akce – a diskutuje o nich. Čas strávený doma může být stejně hodnotný.

Rozptýlení, nepozornost a oddalování společných aktivit jsou tímto typem partnerů vnímány velmi negativně. Velmi je také zraňuje, když přijdou na to, že je neposloucháte, nebo věnujete pozornost něčemu jinému, když oni mají dojem, že váš čas v tom momentě patří jim.

Smějící se pár v objetí na vycházce v přírodě


Jak zjistit kterým jazykem lásky mluvíte vy

 

Zjistit, který z Chapmanových jazyků lásky je ten váš můžete několika způsoby. Oficiální webová stránka Chapmana nabízí kvízy (v anglickém jazyce). My jsme pro Vás připravili českou verzi, kterou si můžete stáhnout v PDF a spolu s partnerem si udělat kvíz společně.

Ke stažení: Test 5 jazyků lásky

 

Ukázka první otázky z testu 5 jazyků lásky

 

Pozornější sledování vlastních pocitů vám také hodně napoví. Cítíte se jistější, když víte, že se máte na koho obrátit s prosbou o malou laskavost? (Akt služby.) Děsí vás osamělost a odcizení? (Společně trávený čas.) Jsou pro vás citlivá slova pohlazením na duši? (Slova ujištění.) Neumíte si představit den bez blízkého tělesného kontaktu? (Fyzický dotek.) Máte vždy přesnou představu o tom, jaké dárky byste si přáli? (Přijímání darů.)

Zpětná vazba od partnera a vašich blízkých může být stejně přínosná. Podobně pohled do minulosti na to, jak se rozvíjely vaše vztahy, vám odhalí mnoho o vás samotných. Následná sebereflexe a v neposlední řadě samozřejmě i Chapmanova kniha budou také skvělými rádci.


Využití mimo partnerské vztahy

 

Velkou výhodou jazyků lásky je, že jsou aplikovatelné i na jiné než romantické vztahy. Využít je lze pro lepší porozumění v rodinném kruhu, mezi přáteli, ve výchově a při jednání s dětmi, při hledání partnera, či dokonce v obchodním styku.

Jedním důležitým momentem, který byste si při širší aplikaci měli uvědomit je, že jazyk lásky jedné osoby se může měnit podle typu vztahu. Zatímco v romantickém vztahu může někdo například vyžadovat mnoho pozornosti (společný čas) v práci může spíše ocenit častější pomoc (akt služby).

 


11.05.2021


Další články