Jantar – Baltický zázrakJantar – Baltický zázrak

Je považován za drahokam, i když není minerálem v pravém slova smyslu. Označují ho spojením „zlato z moře“, i když jeho původ je na souši. Vznikem, složením a konzervačními kvalitami fascinuje vědu, barvou, leskem a texturou zase umělce a mystiky. Jantar je pojem, který by neměl být cizí žádnému milovníkovi krásy.

 

Detailní pohled na pryskyřici, z níž se vyrábí jantar.

 

Obchodní styky starověkých Římanů s germánskými kmeny uvedly jantar do jejich pozornosti již několik století před Kristem. Přírodovědci té doby vzpomínají velký ostrov na severu, kde vždy na jaře vlny vyvrhují na břehy velké množství jantaru, který pak místní používají jako palivo i obchodní artikl. Starověká literatura obsahuje i několik imaginativních vysvětlení původu této atraktivní suroviny. Sofokles říká, že jsou to zkamenělé slzy mýtického ptáka z Indie, truchlícího za jedním ze zesnulých Argonautů, Demostatus se domnívá, že jde o ztvrdlou moč rysů a Nicias tvrdí, že jantar vzniká působením paprsků zapadajícího slunce na půdu.

Plinius Starší však cituje i názory, které jsou mnohem blíže skutečnosti: „Jantar se vytváří z dřeně vytékající ze stromů z rodu borovicovitých, ... naši praotcové byli téhož názoru, a proto mu dali jméno succinum (z lat. slova sucus - šťáva).“ 

 

Pryskyřice stékající po stromě

Vznik a složení

Vliv sedimentů usazených nad ztvrdlou pryskyřicí některých druhů jehličnatých stromů se projevuje zvýšením tlaku a teploty. Působením těchto faktorů na pryskyřici dochází k polymerizaci její molekul. Vzniká tak hmota nazývaná kopál (používaná při výrobě laků a v Jižní Americe i jako kadidlo), která, pokud přetrvávají dané fyzikální podmínky, se následně díky řadě dalších chemických procesů pomalu transformuje na jantar.

Celý proces trvá miliony let a aby byl jeho konečným produktem jantar, musí hmota ve všech stádiích vývoje odolat nejen změnám prostředí, ale zejména organickým faktorům. Sloučeniny známé jako terpeny se musí z pryskyřice dostat přirozenou cestou a její struktura musí být dostatečně robustní, aby odolala i náporům mikroorganismů. Původ pryskyřice, z níž se vyvine jantar, je pravděpodobně z vážnějších poranění kmenů a větví stromů, kdy se jí uvolní dostatečné množství najednou. 

Jantar je tedy heterogenní hmotou, a tím, že pryskyřice je na počátku tekutá, často se v ní objevují cizorodé látky. Ty mohou měnit barvu a odstín jantaru i jeho texturu. Vědecky nejcennější kusy jantaru mají v sobě zakonzervovaná celá těla hmyzu, korýšů nebo drobných prehistorických obojživelníků.

Z fyzikálních vlastností se jantar vyznačuje tvrdostí okolo 2 – 2,5 na Mohsově stupnici, indexem lomu 1,5 – 1,6, relativní hustotou 1,06 – 1,10 a bodem tavení mezi 250 a 300 °C. Formální klasifikace jantaru podle druhu původní pryskyřice a chemického složení má pět tříd.

Těžba

Ložiska jantaru jsou rozložená po celém světě. Historicky nejvýznamnějším regionem jeho výskytu je pobřeží Baltského moře, zejména v zálivu kolem polského přístavního města Gdaňsk a Rusku patřícího Kaliningradu. Z evropských oblastí jantar produkuje i Sicílie, východní pobřeží Anglie a Ukrajina, kde je však často předmětem nezákonné těžby devastující staré borové lesy. Karibský modrý jantar pochází z Dominikánské republiky. Další známá ložiska jsou v Kanadě, Číně a Indii.

Tradičně se jantar získává sběrem kousků vyplavených na pobřeží. Těžba ve vnitrozemí je povrchová – uměle vyhloubené jámy se zaplaví vodou, čímž se kousky jantaru vyplaví a mohou být ručně, pomocí sítěk podobných rybářským podběrákům, sbírány. 

 

Využití

Pro jeho přitažlivý vzhled je o jantar zájem především ve šperkařství a dekorativním umění. Ovšem látkám, které obsahuje, byly nezřídka připisovány i zdravotní, či mystické účinky a využití našly díky aromatickým vlastnostem i při výrobě parfémů.

Lidová medicína starého Řecka používala jantarové extrakty k léčbě celé řady onemocnění a v Číně byly prostředkem k utišení mysli. Někteří lidé dodnes věří, že například při nošení jantarových náhrdelníků dochází při jejich styku s pokožkou k uvolňování kyseliny jantarové a ta působí pozitivně na zdraví.

 

Náhrdelník z baltského jantaru

 

Pálení jantaru bylo běžné při náboženských obřadech zejména v Číně a v kombinaci s kyselinou dusičnou tvořil velmi specifický pižmový zápach. Samotné aroma jantarového oleje není velmi výrazné a v současnosti se „jantarového“ efektu v parfémech dosahuje spojením čerstvých pryskyřic a kopálu.

Pro vědu, hlavně paleontologii, je jantar neocenitelným prostředkem poznávání organismů a procesů, které probíhaly v ekosystémech prehistorického světa.

 

Charakteristika jantaru jako drahokamu

Detailní zkoumání jantaru ukázalo, že nemá, na rozdíl od standardních minerálů, krystalickou strukturu a je proto označován za amorfní. Opracovává se velmi snadno, zpravidla bývá řezaný en cabochon a broušený jen v ojedinělých případech. En cabochon, česky kabošon, je technika, kdy je drahokam vybroušený do kulata s rovnou dolní plochou. Při zpracování se cílí na zachování co největšího množství hmoty, oblíbenými tvary jsou ovál, hvězda, pěti a šestiúhelník.

Co se barev a odstínů týče, jantar přichází v celém jejich spektru a přesná odpověď na otázku jaká je barva jantaru vlastně ani neexistuje. K dnešnímu dni bylo katalogizovaných 5 hlavních barev a asi 250 odstínů. Za zmínku také stojí, že jantar může být průzračný, poloprůhledný, ale i zcela neprůhledný.

 

Stříbrný přívěsek žluté jantarové srdíčko

 

Žlutý jantar je nejtypičtější a tvoří až kolem 70 % celkové produkce. Tyto odstíny pokrývají bílé, světle žluté, oranžové i nahnědlé barvy. Světlost odstínu závisí na množství mikroskopických bublin plynu v pryskyřici – čím je jich více, tím je drahokam světlejší.

 

Černý jantar je druhý nejběžnější a unikátní je tím, že není plně fosilizovaný. Obsahuje částečky tmavé hlíny, které mu dodávají dojem černé barvy, avšak při pohledu proti silnému světlu je často vidět, že barva je velmi tmavě hnědá, případně bordó.  

 

Stříbrné náušnice pecky se zeleným jantarem

 

Zelený jantar je populární v kombinaci se stříbrem. Jeho vzácnost i cena závisí od hloubky a sytosti zelené barvy. Bledší, více podobné žlutozelené jsou méně vzácné, kousky v pravé zelené jsou vzácnější. 

 

Modrý jantar je raritní typ tvořící pouze 0,2 % ze všech. Aby modrá vynikla, musí být jantar nasvícený v dostatečném světle. Jeho součástí jsou i fluorescentně aktivní látky a pod tímto druhem světla se může výjimečně rozzářit. Zásobovatelem modrého jantaru je téměř výhradně Dominikánská republika. 

 

Zlacený přívěsek s třešňovým jantarem a modrými kamínky

 

Červený jantar je nazýván i třešňový. Jeho barva není výsledkem barevné příměsi, ale zahřátí na vysokou teplotu.

Povrchové úpravy jantaru obvykle nejsou nutné, ale někdy může být ošetřen v oleji, zahřátý na vyšší teplotu kvůli vylepšení barvy, nebo může několik menších kousků být stlačených dohromady, aby vytvořily jeden větší.

 

Jak rozpoznat falešný jantar?

Imitace jantaru nejsou ničím neobvyklým. Kopál a pryskyřice stromu Damaroň jižní (také známého jako kauri) jsou nejčastějšími surovinami používanými pro tento účel. Způsobů, jak rozlišit pravý jantar od falešného, je naštěstí několik a testy se dají zrealizovat poměrně jednoduše.

Zlatý přívěsek jantarové srdce

 • Vizuální test pomůže identifikovat malé nedokonalosti tvaru a barvy, které jsou typické pro pravý jantar. Čím dokonaleji jantar vypadá, tím vyšší je pravděpodobnost, že není pravý (zvláště pokud je levnější).
 • Pravý jantar neklesne na dno sklenice naplněné slanou vodou. 7 lžiček soli rozpuštěných ve 2 dcl vody je dostatečným poměrem pro tento test. Pravý jantar zůstane plavat na hladině, avšak falešný klesne na dno. Limitací tohoto testu je absolutní váha jantaru i případná kombinace s jiným materiálem, proto je vhodný pro menší samostatné kousky nebo třeba korálkové náramky.
 • Jantar má elektrostatické vlastnosti a ty se projevují po tření o textilii. Vzápětí by měl pravý jantar k sobě přitáhnout drobné kousky papíru s opačným nábojem. Kopál tyto vlastnosti nemá.
 • Zahřátí pravého jantaru způsobí, že shoří, falešný začne tát. Rozdíl je také v zápachu hořícího materiálu – u pravého jantaru je výrazný a pronikavý.
 • Aceton (odlakovač na nehty) nezanechá na pravém jantaru žádné stopy, pouze se vypaří. Na kopálu zanechá skvrnu.
 • Pod UV lampou se pravý jantar více, či méně rozzáří. Kopál ani plast ne.
 • U levnějšího jantaru je možný i test jemným poškrábáním na skrytém místě. Pravý jantar se dá poměrně snadno poškrábat, falešný ne.
 • Pro pokročilejší znalce dává smysl i k drahokamu přivonět, neboť umí odhalit a rozeznat jeho typický zápach.

U dražších jantarů a při obavách z poškození se více než domácí testování vyplatí vyhledat odborníka, případně se spolehnout na certifikát pravosti.

 

Jantar jako šperk

Uplatnění jantaru ve šperkařství je všude tam, kde se používají i jiné, původem minerální drahokamy. Jeho velikostních, tvarových i barevných variací je dostatek na to, aby zkrášlily prsteny, náhrdelníky, brože, náramky i náušnice.

Zlaté náušnice pecky s jantarem

Péče o jantar patří k náročnějším, a to ani ne tak složitostí údržby, jako spíše kvůli nutnosti zvýšené opatrnosti při používání, uložení a čištění šperků. Jantar je snadno poškoditelný mechanicky i chemicky. Neměl by být, proto vystavován tlakům, kontaktům s ostrými hranami, chemickým prostředkům ani extrémním podmínkám. Při čištění je třeba se vyvarovat prostředků na bázi alkoholu, ultrazvuku, či leštících přípravků. Nejlepší je jemný hadřík namočený ve vlažné vodě. Pokud nositelka, nebo nositel jantarového šperku používá parfém nebo sprej na vlasy, měly by být aplikovány dříve, než se připne šperk.

Zlacený stříbrný náhrdelník s jantarovou kapkou

Mytologie spojená s jantarem

Přičiněním svého neobvyklého původu a složení se jantar stal předmětem hojného počtu mýtů a pověr, jakož i uctívaným objektem, o kterém se věřilo, že má magické a léčivé vlastnosti.

Obvyklá zlatavá barva jantaru vedla lidi k jeho spojování se sluncem a občasná přítomnost zachovaného hmyzu dodávala vazbám na přírodní duchy ještě větší sílu. Fakt, že ho často vyplavovalo moře, poskytl také dobrý důvod pro propojení s mořskými božstvy. Stal se tak logickým materiálem pro tvorbu amuletů a talismanů nošených za účelem ochrany i aby dodávaly energii.

Jantar tak byl v průběhu historie symbolem všeho od božské síly, přes přírodní živly až po zvířecí duchy.

Starořecká báj mluví o synovi boha Hélia, Faethónovi. Ten chtěl na den převzít otěže otcova slunečního vozu, jízdu však nezvládl, a to rozhněvalo Dia, který ho zabil bleskem. Faethónovy sestry za bratrem truchlily tak moc, až se změnily na topoly a z jejich slz vznikl jantar.

Kromě slunce a světla byl jantar bytostně spjat i s vodou. Podle učení Feng Shui využívá jantar energii vodního živlu, která má regenerační a očistné účinky. I baltská mytologie jantar zmiňuje ve vícero legendách, v nichž figurují moře a jeho božstva.

V asijských zemích byl zhmotněním „duše tygra“ a měl dodávat odvahu. Podobně i skandinávští vikingové u sebe nosili drobné amulety s podobiznami divokých zvířat, jejichž sílu a schopnosti toužili sami získat.

V lidové mystice a spiritualismu z různých koutů světa se ve spojitosti s jantarem opakovaně objevují vlastnosti a funkce zajišťující štěstí, emocionální rovnováhu, zbavení se strachu, vyčištění mysli a rozvoj trpělivosti i praktické moudrosti.

Víra v léčitelské kvality jantaru se také objevovala od nepaměti. Mnozí věří v jeho pozitivní vliv na imunitní systém, schopnost očistit tělo od toxinů, tlumit bolesti, zvrátit psychické problémy a speciálně blahodárný účinek při revmatismu a problémech pohybového ústrojí.

 

Zajímavá fakta

 • Původ slova „elektřina“ je v řeckém slově elektron, kterým Řekové označovali právě jantar, pro jeho elektrostatické vlastnosti.
 • Většina jantaru není starší než 90 milionů let, nejstarší kus však má pravděpodobně až kolem 320 milionů let.
 • Učenec Agricola již v 16. století oddělil suchou destilací z jantaru kyselinu jantarovou.
 • Odborné názory na zdravotní prospěšnost kyseliny jantarové jsou rozporuplné. Několik autorit se vůči ní ostře ohradilo a nedoporučuje její užívání v jakékoliv formě.
 • Jantarová komnata v Kateřinském paláci ve městě Carskoje Selo (dnes Puškin) byla v 18. století označena jako osmý div světa. O její vznik se přičinil dvorní architekt carevny Alžběty I. Francesco Rastrelli. Jantar v ní pokrýval plochu 55 m2 a vážil 6 tun. Během 2. světové války komnata zmizela a dnes existuje jen její skromnější náhrada.
 • Roční příjem z prodeje jantaru vytěženého na Ukrajině je půl miliardy dolarů. Drtivá většina těžby však probíhá nelegálně a kontroluje ji podsvětí. Dopad takové těžby na ekosystémy borových lesů hraničí s katastrofou.
 • Jantarová cesta spojující ložiska drahokamu v Pobaltí se Středomořím vznikla už v pravěku. Měla několik větví a jedna z nich vedla i přes nynější západní Slovensko, pod Malé Karpaty, přes obec Čachtice a město Trenčín.
 • Scénář populárního filmu Jurský park se opírá o myšlenku, že z útrob komára uvězněného v jantaru vědci získali DNA dinosaura, na kterém předtím parazitoval. Jelikož éra života dinosaurů a období, z nichž pocházejí některé kusy jantaru se překrývají, časově nejde o zcela nerealistickou konstrukci. Jak se ale skuteční vědci měli možnost přesvědčit na jedincích klíštěte nalezených v jantaru, DNA je velmi nestabilní molekula a v jantaru se nezachovává v reprodukovatelné podobě. Hrůzy Jurského parku proto lidstvu předběžně nehrozí.

10.08.2020


Další články