Chcete zbohatnout? Zkuste najít jeden ze ztracených pokladůChcete zbohatnout? Zkuste najít jeden ze ztracených pokladů

Je mnoho věcí, které dráždí lidskou fantazii a nepochybně mezi ně patří i ztracené poklady.


Truhlice plná zlatých mincí

Poklady a legendy o nich se najdou snad v každém regionu světa, ale některé se staly opravdu světoznámé a často se objevují jako náměty dobrodružných filmů či literatury. Vydejte se s námi po stopách alespoň některých z nich.
 

Archa smlouvy

Izraelité asi před 3000 lety uložili kamenné desky, na kterých bylo napsáno Deset přikázání, do truhly, která je dodnes považována za jeden z nejposvátnějších předmětů v Bibli. Neobsahuje zlato ani drahokamy, ale je spojena s mnoha zázraky ve Starém zákoně a interpretace toho, jak může zlatá truhla vypadat, lze nalézt v mnoha biblických uměleckých dílech. Ztratila se v 6. století před Kristem, když Babylonská říše porazila Izraelity. Existuje kolem ní mnoho mýtů, například, že je ukryta v katedrále Panny Marie Sionské v Etiopii, nebo že byla pohřbena pod Prvním chrámem v Jeruzalémě, kde dnes stojí svatyně Skalní dóm, což znemožňuje její hledání. Od té doby, co zmizela, ji však nikdo prokazatelně neviděl. Archa mohla být lehce ukradená nebo, co je horší, zničená. Přesto po ní pátrají lovci pokladů dodnes.
 

Poklady měděného svitku z Mrtvého moře

Na severním konci Mrtvého moře, nedaleko města Kalya v Palestině se nachází archeologické naleziště Kumrán. V jeskyních zde v roce 1946 jistý beduín objevil slavné svitky od Mrtvého moře. Pozdější vykopávky odhalily 972 textů pergamenu a papyru a dva neobvyklé měděné svitky, které jsou pravděpodobně dvěma částmi téhož artefaktu.

Měděný svitek byl objeven v roce 1952. Ukázalo se, že jde o podrobný seznam 64 míst, kde se údajně skrývá značné množství zlata a stříbra.

Lokality jsou bohužel popsány tak, jako kdyby čtenář zmíněná místa poznal bez potřeby přesného návodu, proto zůstává záhada dodnes nevyřešená. Přestože mnozí historici věří, že některé z pokladů mohli najít Římané během jejich invaze do regionu, stále je naděje, že alespoň některá z těchto míst nikdy objevena nebyla.

 

Truhlice zlatých pokladů na pláži

 

Poklad krále Jana

V říjnu 1216 byla Anglie zmítaná nemocemi a hladem, baroni se bouřili proti králi Janovi a zemi pustošili jeho žoldnéři. Na jihovýchodě francouzský princ Louis ovládl všechny zámky kromě tří – v Doveru, Lincolnu a Windsoru. Stárnoucí a nemocný král Jan se vydal na pochod na město Lincoln, aby posílil svou posádku a potrestal ty, kteří podporují prince Louise. Po cestě musel překonat oblast slaných močálů, hlubokých potoků, pohyblivého písku a nepředvídatelných přílivů, kde se chodníky mohly objevovat a mizet pod vodou s děsivou rychlostí. Zatímco král Jan bezpečně přejel, jeho vozy, naložené bohatstvím, pohltily pohyblivé písky. Údajně takto zmizely korunovační klenoty, zlato na zaplacení vojákům, stříbrné a zlaté talíře, svaté relikvie a meč Tristrama, jednoho z artušovských rytířů. Přestože po ztraceném pokladu se okamžitě začalo pátrat, nikdy se nenašel. Povaha země s nánosy bahna a rašelinových močálů naznačuje, že by mohl být pod nánosy bahna.
 

Žezlo krále Dagoberta

Ani francouzské korunovační klenoty se nevyhnuly ztrátě. Dagobertovo žezlo, které bylo jejich součástí, vyrobili z masivního zlata a bylo uloženo v Bazilice sv. Denisa až do roku 1795, kdy zmizelo a už ho nikdo neviděl. Předpokládá se, že bylo ukradeno a místo, kde by se mohlo nacházet, zůstává dodnes záhadou.
 

Poklad templářů

Templářští rytíři byli jedním z nejznámějších náboženských vojenských řádů v Evropě. Založili ho v roce 1119 jako řád ochránců nového Jeruzalémského království proti muslimským sousedům a také křesťanských poutníků, navštěvujících Svatá místa.

Řád získal obrovský vliv a bohatství. Francouzský král Filip IV. v nich však viděl hrozbu a s pomocí papeže se s nimi krutě vypořádal. V roce 1307 zatkl nejvlivnější rytíře a mnohé z nich mučili a popravili. Pokladu templářů se však nezmocnil. Co je templářský poklad a kde je ukryt tak zůstává záhadou, která fascinuje svět již 7 století.

Templářské oblečení a helma

 

Ztracené zlato Inků

Po ztraceném městě Paititi, kde podle legendy ukryli staří Inkové svůj poklad před Španěly, pátrají usilovně stovky hledačů pokladů. Podle odborníků se zlaté město nachází v džungli v Peru. Během pátrání se našly mnohé další osady, ve kterých se našly jasné informace o existenci Paititi. Zda jde o legendu jako El Dorado, zda existuje a zda tato dvě místa nejsou vlastně identická, se, doufejme, dozvíme až v budoucnosti.
 

Ztracené císařské Fabergého vejce

Od roku 1885 byli zvyklí ruští carové darovat svým dámám na Velikonoce klenoty ve tvaru vajíček, vyrobených z drahých kamenů a kovu od klenotníka Fabergého. Každé z nich bylo pokladem a vejce obsahovala menší poklady – jako zlatou korunku uvnitř zlaté slepice uvnitř zlatého žloutku. Celkem bylo vyrobeno 52 kusů, všechny zkonfiskovali bolševici během ruské revoluce v roce 1917. V průběhu doby osm z původních císařských vajec zmizelo a místo kde se nacházejí, dodnes není známo.

Stále ale existuje naděje, že se najdou: v roce 2012 jedno objevil americký obchodník s kovovým šrotem, který ho prý našel na poličce ve svém domě.

Fabergého vejce

Zlatý Holanďanův důl

Nejznámější ztracený důl v Americe, se údajně nachází někde v drsných horách Superstition Mountains v Arizoně. Důl je pojmenován po přistěhovalci z 19. století Jacobovi Waltzovi, který tam údajně nechal zlato v hodnotě kolem 200 milionů dolarů. Odhaduje se, že při hledání pokladu zemřelo 500 dobrodruhů, díky čemuž je hledání zlatého dolu Lost Dutchman's Gold Mine nejnebezpečnější honbou za pokladem na světě.

Interiér starého zlatého dolu

 

Jantarová komnata 

Jantarovou komnatu začali budovat v roce 1701, kdy pruský král Fridrich I. objednal místnost pro Charlottenbergský palác v Prusku. Mistrovské dílo řemeslného zpracování, jehož výstavba trvala více než šest let, třpytivý lesk lesklých panelů, zrcadel, plátkového zlata a mozaiky zdobené drahokamy v Jantarové komnatě byl považován za jeden z největších architektonických zázraků své doby. Komnata se stala součástí Zimního paláce v Petrohradu v roce 1716, kdy ji dostal do daru Petr Veliký, a později byla na žádost jeho dcery císařovny Alžběty v roce 1755 přenesena do Kateřinského paláce v nedalekém Carském Selu. Zde byla rozšířena a přestavěna a stal se z ní šperk o rozloze 55 metrů čtverečních, vyplněný více než šesti tunami jantaru.

Po napadení nacisty v roce 1941 kurátoři paláce panely ukryli pod různé materiály a tapety, ale nepodařilo se ji zachránit. Za méně než dva dny nacisté vyplenili Jantarovou komnatu a přemístili ji na hrad Königsberg (nyní Kaliningrad).

V lednu 1943 vydal Hitler rozkaz, aby Jantarovou komnatu rozebrali a poslali do Německa. V srpnu téhož roku spojenecké bomby zničily hrad Königsberg. Zda byla Jantarová komnata zničena při bombardování, nebo zda ji německé síly úspěšně přemístily na neznámé místo, není dodnes známo.

V Kateřinském paláci v Petrohradu v Rusku zatím stojí její replika, postavená v roce 2003.
 

Poklad jezera Toplitz 

Asi 40 mil jihovýchodně od Salzburku v Rakousku leží jezero obklopené záhadami. Když se druhá světová válka chýlila ke konci a americké jednotky se blížily, skupina nacistů vyhodila do jezera několik beden. Existuje mnoho spekulací o tom, co v nich může být – od zlata nakradeného z celé Evropy až po dokumenty ukazující, kde byly držené předměty odebrány Židům během války. Pokud se dá věřit příběhům, v jezeře Toplitz by se mohlo nacházet ukradené zlato v hodnotě 5,6 miliardy dolarů. Mnoho lidí si nicméně stále klade otázku, zda by se v kalných vodách jezera mohly skrývat i jiné poklady.

 

Nejméně sedm potápěčů však přišlo o život při nebezpečných pokusech získat domnělý poklad z ledově studeného, ​​100 metrů hlubokého jezera. V roce 2005 rakouská státní společnost Bundesforste AG, která má jezero na starosti, souhlasila s tím, že americký lovec pokladů Norman Scott se může potápět v jezeře v naději, že konečně vyřeší záhadu, ale nic nenašel.

 

Jezero Toplitz v Rakousku

 

Zlatý vlak z Walbrzychu 

O majestátním zámku Ksiaz ze 13. století ve Walbrzychu v Dolním Slezsku se říká, že obsahuje podzemní tunely, které ukrývají vlak naložený nacistickým zlatem z druhé světové války.

Pověsti o vlaku naloženém 300 tunami zlata, uměleckými díly, šperky, a dokonce i částmi Jantarové komnaty zaujaly amatérské zlatokopy zejména poté, kdy se dva muži, Andreas Richter a Piotr Koper, obrátili na polskou vládu s cílem vyjednat nálezné ve výši 10 % výměnou za odhalení přesné polohy vlaku, o kterém tvrdili, že ho identifikovali. Hledání vypuklo naplno, ale hustě zalesněná oblast dodnes chrání své tajemství.
 

Tajemství Bealeových šifer 

Jeden z nejzajímavějších ztracených pokladů je poklad Thomase J. Bealea. Beale a několik dalších mužů našli velké množství zlata a stříbra při těžbě v Rocky Mountains ve 20. letech 19. století. Poklad vzali do okresu Bedford, kde své bohatství zakopali. Muži chtěli zajistit, aby jejich rodiny dostaly dobrou životní pojistku, kdyby zemřeli, a tak Beale napsal tři zašifrované poznámky, které měly vést k zakopanému pokladu. Vložil je do krabice, kterou nechal u důvěryhodného přítele, místního hospodáře Roberta Morrisse a instruoval ho, aby otevřel krabici, pokud se do deseti let nevrátí. O 23 let později Morriss otevřel krabici a pokusil se rozluštit šifru – bezvýsledně. Dodnes se podařilo vyřešit pouze druhý kryptogram, který popisuje obsah pokladu.


Stará mapa pokladu

Oak Island 

Tento bájný poklad, o kterém se říká, že je zakopán v „jámě na peníze“ na ostrově Oak Island v Novém Skotsku v Kanadě, tři století dráždí dobrodruhy. Lovci pokladů začátkem roku 2018 na místě objevili skutečný poklad: brož s drahokamy. Od té doby bylo na ostrově objeveno zlato, čímž se zvýšila pravděpodobnost dalších objevů. Pokud se dá teoriím věřit, na ostrově je ukryto opravdové bohatství – od milionů v hotovosti až po Shakespearovy ztracené dopisy, klenoty francouzské královny Marie Antoinetty a dokonce i Svatý grál.

 

Poklad z lodi Flor de la Mar (Květ Moře) 

Flor de la Mar byla portugalská fregata s výtlakem 400 tun, postavená v Lisabonu. Vedená kapitánem Alfonsem de Albuquerque, loď byla naložena obrovským pokladem ukořistěného zlata z Malaccy, jakož i dary od krále Siamu. Podle různých historických pramenů to byl největší nashromážděný poklad v historii portugalského námořnictva.

Flor de la Mar vyplula do Portugalska spolu s dalšími čtyřmi loděmi, ale dostaly se do prudké bouře a 20. listopadu 1511 Flor de la Mar ztroskotala na útesech Sumatry. Loď se zlomila na dvě části, a přestože kapitán se zachránil, poklad a mnoho mladých otroků se ztratilo ve vlnách. Přesná lokalizace vraku není jasná, pravděpodobně v důsledku nepřesných map. Vrak je považován za největší poklad, který lze ještě teoreticky nalézt.

 

Merchant Royal 

Když se Merchant Royal potopila po špatném počasí v roce 1641, údajně poblíž ostrovů Scilly, vezla s sebou 100 000 liber zlata, 400 cihliček mexického stříbra a asi 500 000 mincí. Kotva z toho, co se považuje za nejcennější vrak lodi všech dob, byla nalezena u pobřeží Cornwallu v Anglii v březnu 2019, což dalo hledačům pokladů tip, kde by mohl být náklad v hodnotě více než 1,5 miliardy dolarů. Lovci pokladů však musí být dobře vybaveni, chtějí-li najít ztracený vrak. Voda je hluboká až kolem 100 metrů a počasí může být bouřlivé.
 

Poklady Vero Beach 

V průběhu staletí došlo u pobřeží Vero Beach na Floridě k nesčetnému množství ztroskotání lodí. To vede hledače pokladů z celého světa k pátrání v této oblasti dodnes. Přestože se už našly miliony dolarů ve zlatých mincích a ceninách, zbytek skrytých pokladů leží pod vlnami a čeká na nalezení.

V červenci 1715 vyplulo z Havany na Kubě do Španělska dvanáct lodí, které převážely stříbro, zlato a drahokamy v hodnotě asi 14 milionů pesos. Dostaly se do srdce prudkého hurikánu a obrovské vlny stáhly do hlubin oceánu jedenáct lodí včetně La Senora de la Regla a Santa Cristo de San Ramon. Vyhaslo téměř tisíc životů i značné množství nákladu. I když se Španělsku podařilo získat zpět 80 % ztraceného pokladu, o zbytek se stále hraje, protože čtyři lodě stále ještě nebyly objeveny.


Západ slunce u mola na pobřeží Vero Beach

 

Pirátské poklady 

Černovousův poklad

Edward Teach, známý spíše jako pirát Černovous, na začátku 18. století roky terorizoval Karibik rabováním a drancováním plavidel ze své vlajkové lodi Queen Anne's Revenge. Věří se, že svou kořist ukryl na okolních ostrovech.

Část pirátského pokladu se objevila v roce 1996, kdy se našel vrak jeho lodi a mezi poklady byla i sklenka na víno, jejíž stopka byla pokryta diamanty a zdobena zlatem. Hledači pokladů věří, že většina bohatství je stále roztroušena po různých místech.


Bahamská poštovní známka s pirátem Černovousem

Poklad kapitána Williama Kidda

Skotský kapitán William Kidd je jedním z nejznámějších pirátů v historii. Nakonec ho však chytili a v roce 1701 byl popraven za vraždu a pirátství. Před smrtí Kidd tvrdil, že zakopal poklad. Na Gardinerově ostrově u pobřeží Long Islandu v New Yorku se podařilo získat z něj 10 000 liber a v roce 1700 je spolu s Kiddem poslali do Anglie jako důkaz proti němu. Dnes se hledači pokladů usilovně snaží najít zbytek kořisti, která se údajně nachází kdekoli od Karibiku po východní pobřeží Ameriky.

Poklad Amara Parga

Amaro Pargo byl španělský pirát, který žil od konce 17. století do první poloviny 18. století. Loupil na trase mezi Cadisem a Karibikem. Po jeho smrti v roce 1747 připadla velká část jeho bohatství jeho dědicům. Ve své závěti však psal o truhlici, kterou měl ve své kajutě. Bylo v ní zlato, šperky, stříbro, perly, čínský porcelán, obrazy, látky a drahé kameny. To, kde truhlu ukryl, je prý napsáno v knize zabalené v pergamenu a označené písmenem „D“. Nikomu však neřekl, kde kniha je, a tak po ní hledači pokladů dodnes pátrají.

Poklady Limy

Poté, co byla peruánská Lima v roce 1820 na pokraji povstání, měl kapitán William Thompson převézt 12 truhlic, které obsahovaly 500 000 zlatých mincí, 16 až 18 liber zlatého prachu, 11 000 stříbrných mincí, náboženské sochy z masivního zlata, truhlice s klenoty, stovky mečů, tisíce diamantů a zlatých předmětů do bezpečí do Mexika.

Thompson a jeho posádka však podřízli hrdla strážcům a doprovázejícím knězům a zmocnili se pokladu. Později je chytili a popravili za pirátství, ale místo ukrytého pokladu si vzali s sebou do hrobu.


Poklady z galerie
 

I umělecká díla lákají zloděje a dobyvatele, a tak se mnohá z nich stala jejich kořistí a některá se ztratila nenávratně. Pátrání po nich láká mnohé lovce pokladů.

Nejkradenějším uměleckým dílem všech dob je Gentský oltář Huberta a Jana van Eyckových. Od 15. století, kdy dílo vzniklo, se ztratilo několikrát. V roce 1934 byl ukraden panel s vyobrazením takzvaných spravedlivých soudců. Během 2. světové války uloupila zbývajících 11 panelů německá vojska, po válce se našla a vrátila do belgické katedrály, 12. panel je však stále nezvěstný.

I Portrét mladého muže od Raphaela namalovaný v letech 1513-14, ukradli nacisté v roce 1939 z Czartoryského muzea v Krakově. Obraz zmizel při převozu z Polska do Německa a nikdo ho od té doby neviděl.

Podobný osud má i Anděl s Titovými rysy od Rembrandta, který zobrazuje syna holandského mistra. Obraz byl ukraden během invaze v roce 1943. Od té doby je Rembrandtův portrét nezvěstný.

Válečnou kořistí se pravděpodobně stala i Michelangelova Hlava fauna, která byla vystavena v muzeu Bargello ve Florencii až do roku 1944, kdy byla její sbírka vydrancována nacisty. Odhaduje se, že Třetí říše vyplenila během války přibližně 20 % evropského umění a většina z těchto děl je dodnes pohřešována.

Mezi legendární obrazy, které zmizely, patří i Narození Ježíše Krista se svatým Františkem a svatým Vavřincem. Tento obraz z roku 1609 od italského barokního mistra Caravaggia visel nad oltářem Oratoria San Lorenzo v Palermu v Itálii více než 300 let. V říjnu 1969 ho někdo vyřízl z rámu a obraz zmizel. Předpokládá se, že krádež má na svědomí Mafie. Obraz je jedno z nejhledanějších ukradených uměleckých děl, po kterých pátrá FBI.

Obětí krádeže se staly i Makovice, které v roce 1887 namaloval Vincent Van Gogh. Byly ukradeny hned dvakrát – v roce 1977 zmizely z káhirského muzea Mohameda Mahmouda Khalila, ale o 10 let později našli obraz v Kuvajtu. Podruhé ho ukradli v srpnu 2010 a dodnes se ho nepodařilo najít. Podobně jako nejcennější ukradený obraz vůbec, Koncert od Johannese Vermeera, který pochází z roku 1664 a ukradli jej spolu s Rembrandtovou Bouří na Galilejském moři a 10 dalšími důležitými uměleckými díly během nechvalně známé krádeže v muzeu Isabelly Stewart Gardner v Bostonu v březnu 1990.


12.09.2022


Další články