20 tipů, jak skládat ubrousky nejen na svatební stůl20 tipů, jak skládat ubrousky nejen na svatební stůl

Do výbavy každého dobrého hostitele patří zvládnutí alespoň několika technik skládání ubrousků.

Skvělou příležitostí pro kreativní seberealizaci při výzdobě vašeho svatebního stolu je skládání ubrousků. Zapomeňte na fádní, nudné styly, které se už dávno všem okoukaly a získejte si srdce vašich hostů originálním přístupem k tomuto nezanedbatelnému detailu. Abyste váš velký den snadněji povznesli na novou úroveň, přinášíme vám inspirativní tipy na atraktivní způsoby skládání ubrousků. Po chvíli praxe je jistě hravě zvládnete a svatebnímu prostírání dodáte další dotek vaší nápadité osobnosti. A kdoví, možná se vám tato nově nabytá zručnost bude hodit i při jiných příležitostech.

Všechny následující postupy jsou primárně pro textilní ubrousek čtvercového tvaru a předpokládají skládání na rovném stole. Výchozí poloha ubrousku je vždy lícem dolů. Pro vertikální formy jsou vhodné ubrousky škrobené. Tip č. 16 počítá s pevnou ubrouskovou obroučkou, která je běžně dostupná.

 

1. Jednoduchá kapsa

Všestranný způsob vyhovující potřebám bezpečného vložení svatebního menu, nebo malého dárku přímo do ubrousku. Ubrousek přeložte napůl ohnutím spodní části nahoru. Pak jen horní vrstvu složte opět na polovinu ohnutím shora dolů. Nyní celý ubrousek na stole otočte. Potom uchopte levou část a zhruba v 1/3 ji přeložte doleva a vzápětí i pravou část doleva, čímž vznikne žádaná kapsa. Na závěr ubrousek příčně převažte stuhou nebo dekoračním motouzem. Dozdobit jej můžete květem, případně větvičkou.

Ubrousek ve tvaru sáčku na svatební menu

 

2. Základní přeložení

Pro základní, minimalistické, ale stále velmi decentní složení začněte přeložením ubrousku na polovinu ohnutím horní části dolů. Potom ho dvakrát po sobě složte, vždy po 1/3 zprava doleva. Výsledný hladký symetrický obdélník příčně převažte, aby lépe držel pohromadě. Pod stuhu vložte kartu s menu.

 

3. Pytlík ve tvaru diamantu

Efektní, ale snadno dosažitelný, tento design dodá šmrnc a eleganci. Ubrousek přeložte zdola nahoru, následně zleva doprava a otočte ho o 45 stupňů tak, aby byl otevřen roh směrem nahoru. Měli byste mít před sebou diamantový tvar sestávající ze čtyř vrstev ubrousku uložených přesně na sobě. Horní část (1/4 celého ubrousku) přeložte dolů, čímž vznikne ve spodní části nová vrstva trojúhelníkového tvaru. Dbejte na to, aby prohnutá část zcela nepřekrývala obrysy pod ní – ty by měly mírně přečnívat. Totéž zopakuje s druhou vrstvou. Ubrousek pak otočte a levý roh ohněte dovnitř asi do třetiny šířky, následně stejně ohněte i pravý roh. Ubrousek opět otočte. Výsledkem je podélný diamantový tvar s dvěma „V“ v dolní části.

 

4. Tvar srdce

Vhodný nejen na svatbu, ale i na Valentýna! Začněte přeložením ubrousku napůl zdola nahoru a pak ještě jednou napůl tentokrát shora dolů. Nyní si na horním okraji vzniklého obdélníku představte středový bod. Ten bude tvořit špici, ve které se setkají pravá a levá polovina, které přeložíte směrem dovnitř. Vznikne tvar domku s větší střechou. Uchopte oba dolní vnitřní rohy na otevřeném konci štěrbiny. Založte je jen mírně, ale symetricky, dovnitř zespodu ubrousku. Nyní uchopte vnější rohy a založte je o něco více než vnitřní. Ubrousek otočte o 180 stupňů. Měl by se vám ukázat tvar srdce.

 

5. Praktický košík

Ideální tvar, pokud chcete do ubrousku založit něco objemnější, například pečivo. Ubrousek přeložte přesně podél úhlopříčky a otevřený roh trojúhelníku nasměrujte nahoru. Spodní část přeložte nahoru asi 8 - 10 cm, tato míra bude hloubkou hotového košíku (zde můžete experimentovat). Měli byste nyní vidět tvar loďky. Celý ubrousek otočte o 180 stupňů, aby byla loďka rohem dolů a pak celý ubrousek překlopte na stole na opačnou stranu – trojúhelník nyní jako by přesahoval směrem dolů. Celý ubrousek přeložte zprava doleva, ale ne zcela přesně, levá část ať je delší a pravá ji úplně nepřekrývá, rozdíl ať je 2 – 3 cm. Uchopte levý cíp a přeložte ho rovně doprava tak, abyste viděli dva pravé úhly – plný vlevo nahoře a prázdný vpravo dole. Konec cípu zahněte zespodu. Ubrousek otočte o 180 stupňů. Horní roh zahněte směrem ven a dolů. Vložte ruku dovnitř a vytvořte válcový tvar. Hotový košík postavte na stůl.

 

6. Dvojitý diamant

Tento styl dává vyniknout především vzorovaným ubrouskům. Začněte diagonálním přeložením, otevřený roh ať směřuje nahoru. Oba dolní rohy trojúhelníku složte tak, aby se setkaly v horním rohu a vznikl diamantový tvar se štěrbinou ve středu. Ubrousek na stole otočte shora dolů. Spodní roh ohněte nahoru tak, aby byla jeho špice přesně uprostřed pomyslné spojnice pravého a levého rohu. Podobně přeložte i oba boční rohy, jen s tím rozdílem, že je překlopíte zespodu. Celý ubrousek otočte o 180 stupňů – výsledný tvar obsahuje dvě „V“ nad sebou.

 

7. Symbolický uzel

Svatbou vzniká pouto a jeho symbolem může být i uzel, který nikoho z hostů nenechá na pochybách, že to spolu opravdu myslíte vážně. Ubrousky by měly být z jemnější tkaniny a uzly na nich uvažte volně a elegantně.

 

8. Volně srolované

Pokud se svatba, nebo jiná událost nese v ležérnějším atmosféře, můžete i ubrousky pouze zlehka srolovat. Převléci přes ně zkuste dřevěné obroučky, případně je převažte stuhou.


9.Převislé přes okraj stolu

V případě, že nebudou prostřeny žádné talířky a ubrousky budou uloženy přímo na stole, mírný převis ubrousků přes okraj dodá celé dekoraci nový rozměr. Sekundárním účelem bude, že takto uložené pomohou lépe naznačit kde je střed každého místa. Ubrousky k tomu stačí přeložit na polovinu.

 

Ubrousky převislé přes svatební stůl

 


10. Ve stylu motýlka

Rychlý a decentní způsob pro každou společenskou příležitost. Přeložte horní i spodní část přesně ve čtvrtině tak, aby se okraje setkaly uprostřed ubrousku. Máte před sebou obdélník s horizontální štěrbinou uprostřed. Přeložte i pravou a levou stranu, ale tentokrát ne přesně, ale tak, aby jeden konec mírně překrýval druhý. Ubrousek na stole otočte shora dolů a ve středu ho silněji převažte nebo sepněte, čímž vytvoříte formu motýlka


11. Stojan na jmenovky

Nic nezvýrazní vaše ručně psané jmenovky na svatebním stole lépe, než originální stojan přímo z ubrousku. Při pohledu na ubrousek si představte linii hranice jeho přibližné horní třetiny a podle té ho dvakrát složte – nejprve spodní okraj přiložte k linii, pak horní zase dolů. Nyní si na horním okraji vzniklého obdélníku představte středový bod. Ten bude tvořit špici, ve které se setkají pravá a levá polovina, které přeložíte směrem dovnitř. Vznikne tvar domku s větší střechou. Ubrousek na stole otočte shora dolů. Dvě spodní volné obdélníkové části založte pod plný horní trojúhelník, ale ne úplně. Díváte se na trojúhelník se silnější, navrstvenou spodní stranou. Oba jeho dolní rohy přiložte k hornímu. Uprostřed vznikne vertikální rýha, kterou můžete ještě mírně upravit, aby v ní jmenovka pevně držela.

 

12. Eiffelovka

Nebo i komín, nebo Burj Khalifa, záleží jen na vaší náladě, případně ústředním tématu svatební výzdoby. Ubrousek přeložte přesně podél úhlopříčky a otevřený roh trojúhelníku nasměrujte nahoru. Přehněte oba dolní rohy trojúhelníku tak, aby se setkaly v horním rohu a vznikl diamantový tvar se štěrbinou ve středu. Ubrousek na stole otočte (aby byla spára zespodu), spodní roh ohněte zhruba 2/3 nahoru a ubrousek opět otočte (spárou nahoru). Přeložte levou stranu dovnitř, následně i pravou, kterou kvůli lepší stabilitě upevněte částečným zasunutím do záhybu na přeložené levé straně. Věž postavte.


13. Plamen (lásky)

Klidný a vyrovnaný vertikální tvar vhodný k svíčkám. Ubrousek přeložte přesně podél úhlopříčky a otevřený roh trojúhelníku nasměrujte nahoru. Představte si horizontální linie, dělící trojúhelník na pět pásů stejné šířky. Podle nich ubrousek skládejte shora dolů. Začněte horním rohem, který zahnete směrem dovnitř, pokračujete dále směrem dolů ještě třikrát, až vám zůstane jen úzký pás. Levý konec zahněte směrem nahoru do pravého úhlu – to bude plamen, tak podle toho zvolte i jeho délku. Levou rukou uchopte ubrousek v místě zalomení a zbytek pásu natěsno srolujte směrem doprava. Pravý konec (cíp) zastrčte zespodu dovnitř, aby neodstával a také kvůli lepší stabilitě. Plamen postavte.

14. Čáp

Vertikální tvar připomínající ptáka. Ubrousek přeložte přesně podél úhlopříčky a otevřený roh trojúhelníku nasměrujte nahoru. Přehněte oba dolní rohy trojúhelníku tak, aby se setkaly v horním rohu a vznikl diamantový tvar se štěrbinou ve středu. Tytéž rohy následně zahněte dolů, celkový tvar zůstává stejný, jen spodní polovina má vrstvy navíc. Ubrousek otočte o 180 stupňů. Spodní roh postupným rovnoměrným zalamování nahoru až na úzký pás přiveďte do poloviny diamantu, aby z něj vznikl trojúhelník. Trojúhelník otočte na stole štěrbinou dolů. Rohy zahněte dovnitř a zastrčte jeden do druhého pro lepší stabilitu. Čápa postavte a dva volné rohy po stranách povytáhněte ven jako křídla.


15. Pyramida

Trojrozměrný, geometricky symetrický jehlan připomínající pyramidu. Ubrousek přeložte přesně podél úhlopříčky a otevřený roh trojúhelníku nasměrujte dolů. Přehněte oba horní rohy trojúhelníku tak, aby se setkaly v dolním rohu a vznikl diamantový tvar se štěrbinou ve středu. Ubrousek na stole otočte naopak a horní trojúhelníkovou polovinu přeložte dolů. Vznikne obrácený trojúhelník se štěrbinou ve středu. Ubrousek uchopte prsty shora uprostřed základny obráceného trojúhelníku a zvedněte ho do tvaru jehlanu - pyramidy.


16. Orchidej

Tento způsob vyžaduje ubrouskovou obroučku z pevného materiálu. Ubrousek přeložte na polovinu a vzniklý obdélník umístěte otevřenou stranou k sobě. Horní rohy složte směrem dolů a vytvořte trojúhelník se svislou štěrbinou uprostřed. Přeložte oba dolní rohy trojúhelníku nahoru tak, aby se setkaly v horním vrcholu. Nyní máte před sebou diamantový tvar, jehož dvě spodní hrany tvoří tvar „V“. Uchopte oba naposledy složené konce a přeložte je směrem ven tak, aby vnější linie (původně tvořící štěrbinu) přesně překrývaly linie „V“ diamantového tvaru. Ubrousek složte na polovinu podél středové štěrbiny, pevně ho jednou rukou uchopte uprostřed a přes dolní konec provlečte obroučku.


17. Obálka

Symbol poselství dobrých zpráv, nebo i imitace emailové ikonky. Ubrousek přeložte na polovinu, vznikne tak obdélník. Představte si středový bod levé boční strany. V něm složte oba boční rohy dovnitř, čímž vytvoříte cosi jako silnou šipku, s trojúhelníkem na levém konci. Pravou stranu jen přeložte směrem k trojúhelníku, aby byl pravý boční okraj v rovině se základnou trojúhelníku. Trojúhelník pak zase přeložte směrem doprava. Celý ubrousek otočte o 90 stupňů. Před sebou máte obálku.

 

18. Větrník (podle tvaru dětské hračky, ne zákusku)

Hravá forma evokující pohyb. Složením všech rohů přesně do středu ubrousku vytvořte čtverec a otočte ho o 90 stupňů (diagonální štěrbiny nyní tvoří „X“). Horizontálně zahněte horní i dolní polovinu směrem ke středové linii. Vznikne obdélník se spárou ve středu. Zahněte ho znovu, tentokrát zprava a zleva, do čtvercového tvaru s vertikální štěrbinou. Prsty zajeďte zboku pod jeden ze záhybů, uchopte trojúhelníkové cípy, jeden z nich vyvlékněte do boku a druhý přeložte tak, aby byl kolmo na první. Opakujte s dalšími dvěma cípy pod druhým záhybem. Vznikne tvar dětské vrtulky na špejli poháněné větrem.

 

19. Stojící vějíř

Pěkný, harmonický vějíř na zaplnění místa. Přeložením ubrousku na polovinu vznikne obdélník. Otočte ho kratší stranou k sobě a uchopte z obou stran současně asi na šířku dvou prstů. Začněte skládat jako harmoniku přibližně 6 – 8 krát, ale ne po celé délce. Část, která by tvořila poslední dva díly harmoniky, neskládejte. Naskládané část přitlačte ke stolu, volná část (pomyslné dva nesložené díly) ať je nahoře. Hranu dlaně přiložte příčně do středu ubrousku a ohněte ho kolem ní. Vyčuhující část přeložte do tvaru trojúhelníku a zastrčte dovnitř – bude sloužit jako opora. Vějíř rozložte.

 

Ubrousek ve tvaru vějíře

20. Trojitá kapsa na příbor 

Nazývaná také „francouzský záhyb“. Tento způsob vytvoří v ubrousku speciální místa pro příborovou lžíci, nůž i vidličku. Ubrousek přeložte na polovinu a ještě jednou na polovinu. Vznikl čtverec čtvrtinového rozměru ubrousku. Otevřený roh musí být vpravo nahoře. Uchopte vrchní vrstvu za volný roh a sejměte v diagonále směrem dolů, do levého dolního rohu. Pak vezměte druhou vrstvu a složte ji podobně ale ne přesně na polovinu jako tu první. Roh druhé vrstvy podložte pod zahnutou první vrstvu. Třetí vrstvu ohněte podobně jako druhou. Intervaly záhybů musí být identické. Ubrousek opatrně otočte záhyby dolů. Levou třetinu (po výšce) založte směrem dovnitř a pravou pak přes ni. Ubrousek opět otočte. Vznikly tři složky s diagonálními otvory na příbor.

 


07.11.2019


Další články